Leren kinderen met een CI sneller woordjes?

Horende kinderen hebben ongeveer veertien maanden nodig om woorden aan onderwerpen te verbinden. In een onderzoek onder 32 dove of slechthorende kinderen met een cochleair implantaat in beide oren bleek dat zij daar zo’n twaalf maanden voor nodig hebben, zo melden Duitse wetenschappers.

De neurowetenschappers vermoeden dat dit kan omdat dove en slechthorende kinderen met een CI weliswaar pas later aan de opbouw van hun woordenschat beginnen, maar dit sneller kunnen verwerken omdat hun hersenen in de tussentijd beter zijn ontwikkeld en de woorden sneller oppikken. 

De onderzoekers denken dat verder onderzoek naar kinderen met cochleaire implantaten inzicht kan bieden in het proces achter spraak- en taalontwikkeling.


Publicatiedatum: 12 april 2018