Landelijk evenement ‘SpraakSaam’ maakt taalstoornissen bespreekbaar

Voor het eerst in de geschiedenis komen zo’n 600 kinderen en jongeren met een taalstoornis bij elkaar op één plaats. Zowel individuele jongeren, als speciale scholen voor leerlingen met een taalstoornis hebben zich aangemeld voor het landelijke evenement op 14 juni 2013. De Federatie voor Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden (FOSS), waar de NVVS veel mee samenwerkt, is nauw betrokken SpraakSaam.

Taalstoornissen zijn een onbekend maar een veelvoorkomend probleem. In Nederland hebben 60.000 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar een taalstoornis. Een taalstoornis is bij iedereen anders; de een heeft veel problemen met het begrijpen van taal, een ander vooral met het uiten van taal. Het landelijke evenement op 14 juni 2013 biedt een interactief programma aan waarbij het delen van ervaringen centraal staat. Tot nu toe was er weinig informatie beschikbaar voor ouders en jongeren over leven met een taalstoornis. Tijdens het landelijk evenement worden twee praktische tools gelanceerd; het boek ‘Spraaktaal, gids voor jongen met een taalstoornis’ en de Com-Pas.

Lancering praktische tools
In het unieke boek ‘Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis’, geschreven door Kentalis-onderzoekster Jet Isarin, staan manieren om in gesprek te gaan met jongeren over hun ervaringen, gedachten en gevoelens.
De Com-Pas is een kaartje voor in de portemonnee en een app voor op de telefoon waarmee jongeren met een taalstoornis zich in onbekende situaties beter kunnen redden. Zo kunnen zij in moeilijke situaties informatie op maat geven aan een ander. De Com-Pas geeft jongeren meer controle over de situatie, bedenktijd zodat naar woorden kan worden gezocht en verschaft toegang tot passende communicatie.

Interactieve theatervoorstelling
Tijdens de interactieve theatervoorstelling ‘Alex en de Ridder’ krijgt het publiek de kans om mee te denken met Alex, een jongen met een taalstoornis die het niet makkelijk heeft op school. Het publiek geeft tips over hoe zij, de problemen van Alex zouden oplossen. De voorstelling is gemaakt door theaterstichting ‘Het Lage Licht’. Eerder maakte Het Lage Licht de voorstelling ‘Broers’ over een dove en een horende broer.
 
Evenement
Het evenement vindt plaats op 14 juni 2013 in De Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort. Klik hier voor het complete programma. Het landelijke evenement komt voort uit SpraakSaam, een project dat sinds 2010 regelmatig bijeenkomsten organiseert voor bondgenotencontact. Doel van de bijeenkomsten is het contact hebben met leeftijdgenoten en het stimuleren van het zelfvertrouwen. Onderzocht wordt hoe de SpraakSaam-bijeenkomsten vanaf de invoering van Passend Onderwijs onderdeel kunnen worden van de onderwijsarrangementen van het speciaal cluster 2 onderwijs.


Publicatiedatum: 06 juni 2013