Lancering website Stichting Hoormij; herkenbaar, vertrouwd en toch vernieuwd!

Het is zover; de nieuwe website www.stichtinghoormij.nl wordt gelanceerd! Op deze website kunnen niet alleen de NVVS-leden terecht, maar ook de leden van FOSS en SH-Jong. Iedereen die tot de doelgroepen van Stichting Hoormij behoort, of geïnteresseerd is in een aandoening waarbij wij een houvast kunnen zijn, vindt op deze site informatie, tips en meer. Neem een kijkje op onze nieuwe site!

Herkenbaar!
De nieuwe website is uitgevoerd in de herkenbare kleuren van Stichting Hoormij. Daarnaast is de opzet en structuur herkenbaar van de NVVS-website. Het navigeren op de site en het vinden van de juiste informatie per aandoening is dus niet veranderd. In feite staat vrijwel alles dus op z’n vertrouwde plek. U kunt ook nog steeds inloggen om gebruik te maken van verschillende voordelen als lid. Aan de techniek op de achtergrond van dat proces zijn wel wat aanpassingen gedaan om tot een efficiëntere werkwijze te komen en een betere dienstverlening. Op de voorgrond merkt u als gebruiker nauwelijks iets van die aanpassingen en kunt u gewoon inloggen op de gebruikelijke manier.

Plaats voor TOS en ouders
Wat er verder nieuw is aan deze site, is dat er nu ook een plekje is voor informatie over TOS (taalontwikkelingsstoornis) en dat we informatie bieden voor ouders van slechthorende kinderen en kinderen met TOS. Nu we een federatie vormen, moet de website van Stichting Hoormij  natuurlijk ook informatie bevatten over en voor de belangrijkste doelgroepen van FOSS. Elke aandoening heeft een eigen herkenbare kleur. TOS is herkenbaar aan de donkergroene kleur. De informatie voor ouders van slechthorende kinderen is opgenomen onder het kopje slechthorendheid. De belangenbehartiging rondom deze twee doelgroepen is ondergebracht in de Commissie Ouder & Kind, onder het kopje Over ons.

Van 0-100+
Iedereen van 0-100+ was altijd al welkom bij de NVVS. Bij Stichting Hoormij is dat niet anders. Nadrukkelijker bieden we nu ook een plek aan kinderen en jongeren. Wat is voor hen belangrijk bij het omgaan met gehoorverlies? Stichting Hoormij biedt hen een plek om ervaringen uit te wisselen en samen leuke activiteiten te ondernemen. Dit gebeurt onder andere via de Commissie SH-Jong, die zich vooral richt op het organiseren van activiteiten voor slechthorende jongeren. Maar wellicht kunnen ook jongeren uit andere doelgroepen, zoals TOS of bijvoorbeeld tinnitus, hier aansluiting en lotgenoten vinden. Omdat we nu nog nadrukkelijker een toegankelijke organisatie willen zijn waar iedereen zich thuis voelt, hanteren we op www.stichtinghoormij.nl en straks ook in de andere communicatiemiddelen de aanspreekvorm ‘je’.

Met de tijd mee
Als kersverse organisatie wil Stichting Hoormij met de nieuwe website uiteraard ‘bij de tijd’ zijn. Niet alleen met up-to-date informatie –zo is bijvoorbeeld alle informatie rondom hyperacusis geactualiseerd voor de nieuwe site- maar ook qua gebruiksvriendelijkheid van de site. Omdat tegenwoordig veel mensen websites bekijken via mobiele apparaten zoals tablets en smartphones, is www.stichtinghoormij.nl zo gemaakt dat ‘de lay-out en inhoud zich aanpast aan het scherm van de gebruiker. Zo blijft onze site altijd goed leesbaar en de informatie toegankelijk, ook bij het bekijken ervan op een kleiner scherm.

Werk in uitvoering
De nieuwe website van Stichting Hoormij is nu weliswaar in de lucht, maar blijft een ‘werk in uitvoering’. Het kan daarom zijn dat u iets tegenkomt dat nog niet helemaal naar behoren werkt, of waar misschien nog informatie ontbreekt. Meld dit dan via redactie@stichtinghoormij.nl zodat we dit kunnen oplossen. Verder zijn we natuurlijk benieuwd naar uw eerste ervaringen!

Hoe nu verder?
De websites nvvs.nl en foss-info.nl komen (binnenkort) te vervallen. De website shjong.nl blijft nog iets langer in de lucht, totdat de ledenadministratie van SH-Jong ook geïntegreerd is in die van Stichting Hoormij. De activiteiten en informatie voor jongeren worden naast stichtinghoormij.nl ook onder de aandacht gebracht via met name challengelife.nl. Onze andere websites Ervaringrijk.nl en Hoorwijzer.nl blijven ook in de lucht.

Publicatiedatum: 13 oktober 2015