Koreaans onderzoek laat zien dat HMSN-1A kan leiden tot gehoorverlies

HMSN-1A is de meest voorkomende vorm van HMSN. Het is een vorm van neuropathie waarbij de beschermende laag rondom de zenuwen wordt aangedaan. Een van de zenuwen die wordt aangetast is de gehoorzenuw die het binnenoor verbindt met de hersenen. Deze gehoorzenuw noemen we de cochleaire zenuw.  

Gehoorverlies komt veel voor bij mensen met HMSN1A. Echter, de gevoeligheid voor zachte geluiden wordt niet aangetast. Daarom is deze vorm van gehoorverlies niet met standaard gehoortests op te sporen. De audiogrammen vertonen dus geen afwijkingen, terwijl de gehoorproblemen er wel degelijk zijn.

Verminderde spraakherkenning

Verborgen gehoorverlies of beperkte spraakherkenning in een rumoerige omgeving, is onlangs beschreven als een gehoorneuropathie. Het onderzoek is uitgevoerd onder 43 mensen met HMSN1A. Vergeleken met de controlegroep hadden de mensen met HMSN dezelfde score op spraakwaarneming in een rustige omgeving. Maar de groep met HMSN scoorde significant slechter op spraakwaarneming in een rumoerige omgeving. Zowel de waarneming van spraak als van muziek bleek aangetast te zijn. Om deze gehoorstoornissen aan het licht te brengen, is speciaal onderzoek nodig. Waar het om gaat is dat de temporele resolutie moet worden getest. Dat is de mate waarin men fluctuaties kan horen in een geluid, waarvan de geluidsterkte meer of minder snel varieert. Een andere vorm van temporele resolutie is het vermogen om onderbrekingen in geluiden te horen (bron: audiologieboek).

Erkenning

Dit onderzoek bevestigt de gehoorproblemen die een aantal mensen met HMSN1A ervaart. Daarmee is het een erkenning van gehoorproblemen bij mensen met deze variant van HMSN. En alleen al daarom is dit onderzoek pure winst. Bron: Perifereneuropathie

Publicatiedatum: 27 juli 2018