KNO-vereniging raadt 'ultrasoundtherapie' bij tinnitus af

Het viel de KNO-vereniging op dat DC klinieken, een keten van ca. 12 particuliere klinieken, patiënten werft voor ultrasoundtherapie tegen oorsuizen (tinnitus).

Op de website van DC voor patiënten is onder meer te lezen: "U kunt op het spreekuur tinnitus (oorsuizen) terecht als u hiervoor een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts of van een medisch specialist, o.a. kno-arts."

De KNO-vereniging laat weten: "Voor zover bij ons bekend, is de therapeutische werking van ultrasoundtherapie, ondanks onderzoek hiernaar, niet wetenschappelijk aangetoond. Om te voorkomen dat personen die last hebben van oorsuizen met nodeloze kosten en teleurstellingen worden geconfronteerd, raadt de KNO-vereniging aan op dit gebied geen gebruik te maken van de diensten van DC klinieken of andere klinieken."
Volgens de KNO-vereniging is de kno-arts de medisch specialist die op de hoogte is van de beste (maar helaas vaak beperkte) behandelmogelijkheden. Wat de KNO-vereniging betreft, geven kno-artsen voor ultrasoundtherapie dus geen verwijzing.

Lees meer over tinnitus op nvvs.nl/tinnitus.

Publicatiedatum: 13 augustus 2013