kno

KNO-arts VieCuri voorzitter KNO-vereniging

De Nederlandse Vereniging van Keel-Neus–Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied heeft een nieuwe voorzitter. Met ingang van het nieuwe jaar heeft de heer Theunissen, KNO-arts in VieCuri, het voorzitterschap voor de komende drie jaren op zich genomen. 
 
Betekenis van goede kwaliteit
Theunissen heeft voor zijn bestuurlijke periode als belangrijk speerpunt om samen met de KNO-vereniging de kwaliteit van de verschillende KNO-artsen beter zichtbaar te maken. Theunissen: “Voor iedereen betekent ‘goede kwaliteit’ wat anders. Elke patiënt hanteert andere maatstaven. Voor de ene patiënt is de factor patiëntvriendelijkheid bijvoorbeeld heel zwaarwegend, voor een ander het aantal operaties dat een arts verricht heeft. De verschillende factoren gaan we helder uiteen zetten, zodat de patiënt op basis van betrouwbare en transparante gegevens een arts kan kiezen. Niet alleen voor patiënten is deze informatie nuttig, ook voor de zorgverzekeraars die steeds selectiever hun zorg gaan inkopen.”
 
Meer informatie over de Nederlandse Vereniging van Keel-Neus–Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied vindt u op www.kno.nl. Deze website bevat ook interessante patiënteninformatie.
Publicatiedatum: 21 februari 2012