Klachtenregeling met audiciens en audiciensbedrijven van kracht

Op 12 september 2018 ondertekent Stichting Hoormij een overeenkomst met audicienkeurmerk StaR. Volgens de Wkkgz-regeling is instemming van een patiëntenvereniging vereist. In het contract leggen genoemde partijen de afspraken vast over de klachtenregeling voor audiciens en audicienbedrijven. Met de komst van de regeling is duidelijk hoe een klacht behandeld wordt en binnen welke termijn en op welke wijze de afhandeling plaatsvindt.

Een belangrijk aandachtspunt van Stichting Hoormij is dat de klachtenregeling aansluit bij de wijze waarop zorgverzekeraars met klachten omgaan. De klachtenregeling voor zorgverzekeraars (SKGZ) en voor audiciens (StAr) zijn nu vergelijkbaar. Dat is in het voordeel van de zorgvrager.

Audicienregister

Informatie over de regeling krijg je overhandigd, is te vinden in de wachtruimte of op de website van de betreffende audicien. In de meeste gevallen verloopt het contact met de audicien volgens plan, maar mocht er iets mis gaan dan is er vanaf heden beschreven wat de vervolgstappen kunnen zijn. Denk aan antwoord op de vraag hoe je een klacht kunt indienen en op welke wijze die verwerkt wordt. Alle audiciens die zijn aangesloten bij StAr doen aan deze geschillenregeling mee. De klachtenregeling is te vinden via www.audicienregister.nl of kijk op https://www.hoorwijzer.nl/stappenplan/ onder ‘waar kan ik terecht met klachten’.

Publicatiedatum: 13 september 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR