Klachtencommissie Tolken

Mensen die voor de communicatie afhankelijk zijn van een gebaren- of schrijftolk moeten er op kunnen vertrouwen dat dit goed verloopt. Toch kan het kan gebeuren dat een tolkopdracht niet naar tevredenheid verloopt. Dit kan liggen aan alle personen die bij de tolkopdracht zijn betrokken of aan (externe) omstandigheden. Heb je een klacht, dan kan de Klachtencommissie Tolken bemiddelen. 

Tolken zullen hun werk zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Ze zijn daarvoor speciaal opgeleid en hebben een beroepscode waar ze zich aan dienen te houden. Als je niet tevreden bent over het verloop van een tolkopdracht, bespreek dit dan eerst met de betrokkenen waar dat aan kan liggen. Vaak blijkt dat het probleem opgelost kan worden door erover te praten. Als het niet lukt om het op deze manier op te lossen en als je denkt dat de ontevredenheid over de tolksituatie door de tolk is ontstaan, dan kun je er voor kiezen om een klacht in te dienen over de tolk, bij de klachtencommissie. 

De website bevat onder meer veertien filmpjes waarin de klachtprocedure in gebarentaal wordt uitgeduid. Deze filmpjes kwamen tot stand dankzij het Nederlandse Gebarencentrum.

Twee vrijwilligers van Stichting Hoormij/NVVS, Wim Jansink en Marieke Olthof, vervullen in het bestuur de rol van voorzitter en secretaris  van de klachtencommissie. Kijk voor meer informatie op klachttolk.nl

Publicatiedatum: 21 juni 2017