Kiezen zorgverzekeraar was nog nooit zo belangrijk (4)!

Welke zorgverzekeraar kies jij voor 2016? Deze keuze hangt af van jouw persoonlijke situatie en voorkeur. Maar als jij jouw keuze mede wilt baseren op vergoedingen van hoorhulpmiddelen, helpen wij je een eindje op weg! In opeenvolgende nieuwsbrieven kreeg je informatie aangereikt. In deze vierde en laatste aflevering: hoe om te gaan met vernieuwingen zoals thuisaanpassingen.Wil je alle informatie gebundeld hebben? Als je nu lid wordt van de NVVS, ontvang je HOREN Magazine nummer 5 met daarin alle informatie gebundeld in één artikel.

Vernieuwingen: Zou jij een audicien aan huis willen hebben?
Het thuis aanpassen van een hoortoestel is al jaren gebruikelijk voor mensen die bedlegerig zijn. Zo krijgen mensen die niet naar de audicien kunnen, toch nog enige hoorzorg. Maar nu willen twee verzekeraars (CZ en Zilveren Kruis) het thuis aanpassen van hoortoestellen ook standaard aan mensen boven de 67 jaar gaan aanbieden. Is dat een goed idee of juist niet?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het aantrekkelijk is om een audicien aan huis te krijgen die het hoortoestel thuis aanpast. Niet alleen omdat je dan de deur niet uit hoeft. Maar juist omdat je dan de geluiden die je gewend bent te horen, meteen kunt vergelijken met de geluiden zoals je die via het hoortoestel hoort.
Goed idee dus, die thuisaanpassing? Wij aarzelen nog. Want het is niet bewezen of het thuis afstellen van hoortoestellen in de praktijk tot net zulke goede resultaten leidt als aanpassing in de winkel. Misschien is er in je huiskamer wel zo veel storend geluid, dat het precies afstellen juist moeilijker blijkt te zijn. Wij vinden dat deze nieuwe vorm van aanpassing dus snel onderzocht moet worden: kan het z’n veelbelovende claims echt waarmaken en ben je thuis net zo goed geholpen? Of zit je straks juist met een niet goed afgesteld toestel, als de audicien je straat uit rijdt?

Thuisaanpassing: alleen voor afstellen, niet voor gehooronderzoek!
Het goed doormeten van je gehoor is essentieel als eerste stap naar een hoortoestel. Die metingen moeten in zeer stille omstandigheden gebeuren omdat men anders niet exact kan bepalen hoe het met je gehoor is gesteld. Daarover zijn strenge afspraken gemaakt. Het gehooronderzoek dat hiervoor nodig is, moet in een zeer stille ruimte plaatsvinden. Gebeurt dat niet, dan kan de meting te veel beïnvloed worden door geluiden van buitenaf. Dan kan het zijn dat de meting niet betrouwbaar is en je in een verkeerde categorie wordt ingedeeld en het verkeerde toestel krijgt aangemeten. Audiciens investeren in dure meetcabines om aan de geluidsarme norm te voldoen.
Het is wat ons betreft maar de vraag of uw huiskamer ooit aan deze strenge geluidsnormen voldoet en hoe dat gecontroleerd kan worden. Deskundigen in het land delen onze twijfels. Die geluidsnormen voor gehooronderzoek zijn er niet voor niets.

Alleen als u meedoet aan onderzoek!
Als Stichting Hoormij hebben wij gesteld dat CZ en Zilveren Kruis best een proef moeten kunnen doen met thuisaanpassingen, als:
1. je voor het vaststellen van jouw zorgvraag, het gehooronderzoek laat doen in een speciale ‘stille’ ruimte bij een kno-arts, audiologisch centrum of audicienswinkel;
2. er vanuit oogpunt van onderzoek een controle plaatsvindt of de thuisaanpassing optimaal is uitgevoerd;
3. als ook jij jouw ervaringen over deze proef via de zogenaamde CQI-vragenlijsten kenbaar kunt maken en deze vergeleken kan worden met ervaringen rondom de tot nu toe gebruikelijke aanpassingen.

Stichting Hoormij vindt dus dat er eerst goed onderzocht moet worden of thuisaanpassing voldoende kwaliteit oplevert. Dus een proef met thuisaanpassing: prima. Daarna moet goed en onafhankelijk beoordeeld worden of die kwaliteit gewaarborgd blijft. Pas dan kunnen thuisaanpassingen als standaard aanbod ingevoerd worden.
Kijk voor meer details en actuele informatie over zorgverzekeringen 2016 op Hoorwijzer.nl

 
CZ-groep: CZ, Delta Loyd en Ohra
Menzis: Azivo, AnderZorg, Menzis
MultiZorg: ASR (BeterDichtbij, De Amersfoortse, Ditzo) Eno (Energiek, Holland Zorg, Salland) ONVZ, (PNO, VVvA)
VGZ-groep: Bewuzt, IZA(Cura), IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur.nl en Zorgzaam
Zilveren Kruis: Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife en ZilverenKruis

Dit artikel is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Publicatiedatum: 09 december 2015