Kiezen zorgverzekeraar was nog nooit zo belangrijk (2)!

Welke zorgverzekeraar kies jij voor 2016? Deze keuze hangt af van jouw persoonlijke situatie en voorkeur. Maar als jij jouw keuze mede wilt baseren op vergoedingen van hoorhulpmiddelen, helpen wij je een eindje op weg! In vier opeenvolgende nieuwsbrieven krijg je informatie aangereikt. In deze aflevering: hoe belangrijk is kwaliteit voor jou? Wil je direct alle informatie hebben? Als je nu lid wordt van de NVVS, ontvang je HOREN Magazine nr. 5 met daarin alle informatie gebundeld in één artikel.

Volg je de juiste weg?
Wat goede hoorzorg is, hebben deskundigen samen met Stichting Hoormij vastgelegd in een veldnorm en in protocollen. Daar mag wat ons betreft niet aan getornd worden. Zo zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de route die je moet volgen, wanneer je een hoorhulpmiddel wilt aanschaffen. Kinderen tot 18 jaar moeten altijd via de huisarts naar een kno-arts en een audioloog. Ben je tussen de 18 en 67 jaar dan moet je bij de eerste keer ook via jouw huisarts en dan naar een kno-arts en/of audioloog. Bij herhaal-aanschaf mag je wel direct bij jouw audicien binnenstappen. Iedereen boven de 67 jaar mag direct bij een audicien binnenstappen omdat er dan meestal sprake is van ouderdomsslechthorendheid en de audicien vervolgens een check doet op diverse terreinen of er toch niet iets meer aan de hand kan zijn. Bij ‘niet-pluis’ zal hij je alsnog (eventueel via jouw huisarts) verwijzen. Door deze routes voor de verschillende leeftijdsgroepen kun je rekenen op medisch en audiologisch verantwoorde hoorzorg.
  
Toch houdt niet iedere verzekeraar zich hieraan. Zo vinden verzekeraars aangesloten bij Zilveren Kruis (voorheen Achmea) het prima als iemand tussen de 18 en 67 jaar direct naar een audicien gaat. Zilveren Kruis stelt wel extra eisen aan het aantal jaren ervaring van een audicien en de samenwerking met een audiologisch centrum, maar dit kan niet voorkomen dat een medische oorzaak van jouw gehoorproblemen over het hoofd wordt gezien.
DSW en verzekeraars aangesloten bij VGZ zijn juist weer erg voorzichtig. DSW wil dat iedereen de eerste keer langs de huisarts gaat, dus ook mensen boven de 68 jaar. VGZ wil dat iedereen met een complexer gehoorverlies (categorie 4 en 5) eerst naar een audiologisch centrum gaat. Of DSW en VGZ dit beleid handhaven in 2016 is overigens nog niet bekend.

Kun je rekenen op goede kwaliteit van jouw audicien?
Bijna alle verzekeraars eisen dat de audicien een StAr- of SEMH-keurmerk heeft. Zij willen zeker weten dat je bij een audicien terecht komt, die voldoet aan de basiseisen van goede kwaliteit. Bij deze keurmerken wordt met steekproefsgewijze controles gekeken of een audicien het keurmerk nog altijd waardig is. Zo niet, dan vervalt het keurmerk. Via het keurmerk geeft uw zorgverzekeraar dus de garantie dat je bij een vakkundige audicien terecht komt.
Menzis vereist dit keurmerk niet, maar heeft zelf eisen geformuleerd waar een audicien aan moet voldoen. De vraag is of en hoe Menzis hun audiciens gaat controleren. Zij hebben immers contracten met deze audiciens voor vier jaar en die zullen ze niet zo snel laten vervallen. Het geluk voor jou is dat de door Menzis gecontracteerde audiciens ook contracten met andere verzekeraars hebben en dus toch wel een keurmerk zullen hebben. In de praktijk maakt dit Menzis-beleid dus meestal niet zo veel uit voor jou.

Word je straks wel in de goede categorie ingedeeld?
Als slechthorende word je ingedeeld in een categorie. Daarbij is categorie 1 de categorie voor mensen met een eenvoudige zorgvraag. Categorie 2 voor de iets minder eenvoudige vraag en zo oplopend tot categorie 5 voor mensen met een complexe zorgvraag.
De categorie-indeling moet bepaald worden door jouw individuele situatie. Maar verzekeraars aangesloten bij CZ spreken quota per categorie af met de audiciens. Dat wil zeggen dat van CZ een bepaald aantal slechthorenden mag worden ingedeeld in categorie 1 tot 3 en een beperkter aantal in categorie 4 en 5. Wanneer je bij CZ verzekerd bent, loop je het risico dat een audicien die al veel mensen in categorie 4 en 5 heeft ingedeeld, aan het eind van het jaar deze categorie niet zo snel aan jou zal aanbevelen, ook al heb je een toestel uit deze categorie nodig. Jouw eigen situatie is dan niet doorslaggevend maar de vraag of dat quotum al gehaald is. Uiteraard zou het niet mogen, maar de vraag is of CZ dat voldoende kan controleren.

Krijg je straks het juiste oorstukje?
Net als de indeling in een categorie, moet ook de keuze uit de diverse oorstukjes bepaald worden op basis van jouw individuele situatie. De kans is echter groot dat de audicien je eerder een standaard oorstukje zal geven dan een op maat gemaakt oorstukje. Waarom? Omdat een standaard oorstukje goedkoper is en de audicien dan meer geld overhoudt van de vergoeding die per categorie wordt verstrekt. VGZ vindt dit een kwalijke zaak en geeft audiciens vanaf 2016 een extra vergoeding voor de op maat gemaakte oorstukjes. Dit kan weer doorslaan naar de andere kant: dat je eerder een op maat gemaakt oorstukje krijgt, waar een standaard oorstukje beter was geweest. Laat je dus goed voorlichten over de voor- en nadelen van de diverse soorten oorstukjes en wees er alert op dat de keuze op basis van jouw situatie wordt gemaakt en niet op basis van vergoedingen.

CZ-groep: CZ, Delta Loyd en Ohra
Menzis: Azivo, Menzis
MultiZorg: ASR (BeterDichtbij, De Amersfoortse, Ditzo) Eno (Energiek, Holland Zorg, Salland) ONVZ, (PNO, VVvA)
VGZ-groep: Bewuzt, IZA(Cura), IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur.nl en Zorgzaam
Zilveren Kruis: Avero Achmea, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife en ZilverenKruis


Dit artikel is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kun je hieraan geen rechten ontlenen.
Publicatiedatum: 10 november 2015