Kentalis en Philadelphia werken samen voor cliënt met auditieve en verstandelijke beperking

Koninklijke Kentalis en Stichting Philadelphia Zorg zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de zorgketen te verbeteren voor volwassenen die zowel verstandelijk beperkt als slechthorend of doof zijn. Beide organisaties koppelen hun specialismen en gaan hun expertise delen om daardoor beter te voorzien in de specifieke communicatiebehoeften van deze cliënten op terreinen van wonen, zorg, welzijn en werk.

Tot nu toe was het zo dat bij Kentalis “uitbehandelde” cliënten moeilijk in een andere zorginstelling een plek konden vinden vanwege hun specifieke communicatiebehoeften. Uit noodzaak bleven zij dan vaak bij Kentalis. Hiermee werd echter niet voorzien in de voor hen beste zorg of begeleiding. Door de samenwerking tussen Kentalis en Philadelphia kunnen zij nu doorstromen naar een geschikte voorziening.

De expertise van Kentalis ligt bij het verlenen van diagnostiek, zorg en onderwijs aan cliënten met beperkingen in horen en communiceren. Na de behandeling op deze terreinen komen hun behoeften op het vlak te liggen waarin Philadelphia ondersteuning biedt. De focus van Philadelphia is het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van wonen, leren, werken, dagbesteding en vrije tijd.

Opleidingen uitwisselen en gezamenlijk onderzoek
Om te voorzien in de specifieke communicatieve omgeving die deze cliëntgroep nodig heeft, zullen Kentalis en Philadelphia elkaars medewerkers wederzijds opleiden en bijscholen, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt. Verder zullen de instellingen op het gebied van intake en plaatsing namens elkaar als gesprekspartner optreden in de eigen externe netwerken. Ook worden de methodieken op elkaar afgestemd en initiëren Kentalis en Philadelphia gezamenlijk onderzoek. Activiteiten worden eerst gestart in het westelijk deel van Nederland. Een van de eerste concrete initiatieven is de focus op arbeidstoeleiding in de regio Zoetermeer/Haaglanden, ontwikkeld aansluitend op het schoolaanbod van Kentalis en vanuit de ervaring met leerwerkprojecten die Philadelphia heeft.

Publicatiedatum: 27 december 2012