Kabinet bekrachtigt VN-verdrag rechten gehandicapten

Het nieuwe kabinet Rutte 2 zal het verdrag van de Verenigde Naties voor de rechten van gehandicapten bekrachtigen, onder de voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Dit betekent dat alle ministeries en beleidsmakers verplicht zijn om beleid te maken wat ook rekening houdt met mensen met een auditieve beperking.

Uitvoering in praktijk
Met deze bekrachtiging worden in de wet- en regelgeving nu ook concrete maatregelen getroffen voor mensen met een beperking. Dit heeft onder andere effect op de toegankelijkheid van het onderwijs, de toegankelijkheid van informatie en van de fysieke ruimte. Verder zijn aan de orde gelijke behandeling en het zogenaamde inclusieve beleid. Inclusief beleid betekent dat alle ministeries en beleidsmakers verplicht zijn om beleid te maken wat rekening moet houden met mensen met een handicap. Dus ook met een auditieve handicap!

Wat vooraf ging
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking kwam in 2006 tot stand en is door Nederland in 2007 ondertekend, maar is hier nog steeds niet van kracht. Het verdrag zegt dat het hebben van een beperking, waaronder een auditieve beperking, mensen niet buiten de maatschappij mag plaatsen. Zolang dit verdrag niet door Nederland bekrachtigd wordt, kunnen mensen met een beperking zich in ons land niet beroepen op deze mensenrechten. Hiermee loopt Nederland achter op de rest van Europa.

Daarom werd op 29 maart 2011 door ruim 1.300 mensen tijdens een manifestatie in de Jaarbeurs Utrecht gepleit voor bekrachtiging van dit VN-verdrag en is er op 31 maart 2011 een brief gestuurd aan staatssecretaris van Volksgezondheid, mevr. Veldhuijzen van Zanten. De Staatssecretaris werd vriendelijk verzocht aandacht te willen besteden aan de inhoud van de resolutie VN-Verdrag Nu Waarmaken. De tekst verwoordde een krachtig pleidooi voor bekrachtiging op korte termijn. De uitspraak van het nieuwe kabinet is dus goed nieuws!

Publicatiedatum: 05 november 2012