Juridisch Steunpunt Regelrecht werkt samen met vier koepelorganisaties voor patiëntenverenigingen

De samenwerking tussen het Juridisch Steunpunt Regelrecht en Stichting De Ombudsman werd eind april beëindigd. De vier koepelorganisaties (CG-Raad, Platform VG, NPCF en LPGGz) zetten binnen het programma ‘PG werkt samen’ de juridische ondersteuning aan hun leden voort. De juridische ondersteuning zal onder de vertrouwde naam Juridisch Steunpunt Regelrecht worden voortgezet.

De NVVS is aangesloten bij de NPCF en de CG-Raad en kan dus voor leden van de NVVS gebruikmaken van de diensten van het Juridisch Steunpunt Regelrecht met betrekking tot zorg, wonen, onderwijs, vervoer, sociale zekerheid, werk, inkomen en rechtsbescherming. De leden van de patiëntenorganisaties die bij de vier koepelorganisaties zijn aangesloten, kunnen gratis advies en informatie vragen of worden zorgvuldig doorverwezen naar andere deskundige organisaties. Het Juridisch Steunpunt Regelrecht kan ook zelf onderzoek doen (dossieronderzoek) en helpen bij complexe procedures. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van 100 euro gevraagd.

Vanaf 7 mei is het Juridisch Steunpunt Regelrecht bereikbaar via een nieuw telefoonnummer. Het steunpunt is vanaf die datum gevestigd in Utrecht en bereikbaar via het nieuwe nummer 030 – 291 66 88. Vanaf die datum zijn er 4 juridische telefonische spreekuren per week beschikbaar voor leden van met name CG-Raad en Platform VG. Zij kunnen bij de spreekuren terecht voor juridische informatie en advies (via telefoon of per e-mail). Het Juridisch Steunpunt Regelrecht is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. Op woensdag is het steunpunt gesloten. Het e-mailadres blijft info@juridischsteunpuntregelrecht.nl.  

Eind 2013 zal de juridische ondersteuning integraal onderdeel zijn van een nieuwe informatie- en adviesstructuur van de gezamenlijke koepels CG-Raad, Platform VG, NPCF en LPGGz.


Publicatiedatum: 07 mei 2013