Jaarwisseling voortaan veiliger voor gehoor?

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie) en staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) willen de Tweede Kamer vragen in te stemmen met maatregelen die de overlast van vuurwerk moeten beperken. Dat meldt RTL Nieuws op basis van ‘Haagse bronnen’. De Tweede Kamer zou al over twee weken over de voorstellen van Opstelten en Mansveld gaan praten.

Opstelten en Mansveld zouden onder andere voorstellen om de periode in te perken waarin vuurwerk mag worden afgestoken en verkocht. Nu mag men op 31 december vanaf 10.00 uur vuurwerk afsteken, dat wordt mogelijk vanaf 18.00 uur. De verkoop zou nog maar twee in plaats van drie dagen mogen duren.

De burgemeesters van de vier grote steden gaven eerder dit jaar al aan de verkoop en het afsteken van vuurwerk aan banden te willen leggen. Ook in andere gemeenten en bij diverse politieke partijen wordt enthousiast gereageerd op de voorstellen van Opstelten en Mansveld. Anderen vinden echter dat de maatregelen de échte problemen, zoals illegaal vuurwerk, niet zullen aanpakken. De Tweede Kamer zou zich er binnen twee weken al over buigen, aldus de ‘Haagse bronnen’ van RTL.

Gehoorschade
De NVVS staat positief tegenover de plannen, die hopelijk ook zorgen voor minder mensen met gehoorschade door vuurwerkknallen. Een algeheel verbod op het afsteken van knalvuurwerk door consumenten én een strengere aanpak van illegaal vuurwerk zou wat de NVVS betreft echter nog beter zijn. Want dergelijke knallen hebben vaak als gevolg dat er zich na de jaarwisseling zo’n 20.000 mensenbij artsen melden met gehoorklachten. De wettelijk maximaal toegestane geluidssterkte van consumentenknalvuurwerk is 156 dB (A). Dat is voor veel mensen eigenlijk al veel te hard, laat staan voor diegenen met hyperacusis-klachten. Illegaal vuurwerk gaat daar nog eens een aantal malen bovenuit.
In plaats van knalvuurwerk zou het kleinere siervuurwerk door consumenten afgestoken kunnen worden. De NVVS beveelt aan het afsteken van dit kleinere siervuurwerk meer te stimuleren.

En verder hopen we natuurlijk dat niet alleen de politiek maatregelen neemt, maar vooral ook de mensen zelf. Bijvoorbeeld door gehoorbescherming te dragen en zo een ‘oorveilige’ jaarwisseling te vieren. Want gehoorschade is echt geen feest…!

Lees meer over gehoorschade en oorsuizen.

Update 23 mei: Verkoop en afsteken vuurwerk definitief beperkt. Zie bericht NU.nl.

Publicatiedatum: 19 mei 2014