Jaarverslag Stichting Hoormij 2017: versterken en verbreden

Ook in 2017 heeft Stichting Hoormij zich op allerlei fronten sterk gemaakt voor mensen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis. Via belangenbehartiging, lotgenotencontact en het aangaan van samenwerkingsverbanden brengen we mensen bij elkaar en zetten we onderwerpen op de kaart. In ons jaarverslag over 2017 kun je lezen wat we allemaal voor jou hebben gedaan (en dat is veel!). 

Bij het uitvoeren van onze taken als Stichting Hoormij zijn onze hardwerkende vrijwilligers van onschatbare waarde. We zijn trots op wat we samen bereiken. Landelijk, lokaal en zelfs internationaal maken we zo voor mensen met een hooraandoening of taalstoornis het verschil. En dat is waar we het voor doen! 

Basis versterken en verbreden 

Het belang van preventie en voorlichting wordt groter en groter nu opvalt dat met name onder jongeren de gehoorproblematiek rap toeneemt. Tegelijkertijd zien we onze basis smaller en smaller worden omdat we over de breedte ledenaantallen en inkomsten uit subsidies zien teruglopen. Richting de toekomst is het dan ook zaak onze (financiële) basis te versterken en te verbreden. Dat doen we met een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering. 

Vruchten plukken in de toekomst

In 2017 worden daarbij resultaten zichtbaar die bemoedigend zijn voor de toekomst. Ook zijn we verder gegaan met het professionaliseren van marketing en fondsenwerving. Hoewel hierbij in de praktijk blijkt dat kosten voor de baat uitgaan, lijkt hier de weg geplaveid om daarvan komend jaar de vruchten te gaan plukken. 


Publicatiedatum: 23 april 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR
Geef jij om (h)erkenning van evenwichtsaandoeningen? Steun Hoormij∙NVVS