Jaarraportage Nationaal Programma Gehooronderzoek 2012

De NVVS was in 2012 betrokken bij de coalitievorming rondom het Nationaal Programma Gehooronderzoek. De vooruitgang in 2012 is op een rijtje gezet in een jaarrapportage. Klik hier om deze te lezen.

In 2012 hebben velen op een of andere manier bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nationaal Programma Gehooronderzoek, hetzij als meedenker, professional, onderzoeker of belangstellende. Er is veel gebeurd en veel bereikt, maar er is ook nog veel te doen. Daarom is het mooi dat onlangs is besloten, in een bijeenkomst met alle belanghebbende partijen, dat de ontwikkeling in 2013 wordt voortgezet.

Over NPG
Het Nationaal Programma Gehooronderzoek werkt aan het opzetten van een wetenschappelijke onderzoeksagenda. Belangrijk is dat die agenda niet alleen bepaald wordt door wetenschappers of artsen. Juist slechthorende en dove volwassenen zelf, en ouders van slechthorende en dove kinderen, krijgen hierin een belangrijke stem. In een serie meedenkbijeenkomsten wordt uitgezocht wat de belangrijkste vragen en knelpunten zijn die mensen ervaren op allerlei terreinen: arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, overheid, vrije tijd, sociale contacten, enzovoorts.


Publicatiedatum: 28 februari 2013