Jaarlijks bezoek CI-patiënten aan kno-arts?

Het kan zijn dat u eind vorig jaar verrast werd door een oproep voor een bezoek aan de kno-arts van uw CI-team. Onder andere diverse patiënten van het UMC Utrecht ontvingen deze oproep. OPCI nam daarom contact op met het UMC voor een toelichting.

UMC Utrecht laat weten: “In 2013 is het door de Nederlandse Zorgautoriteit verplicht gesteld dat er jaarlijks “face to face” contact is tussen de kno-arts en de CI-patiënt. Dit om de nazorg te kunnen garanderen en patiënten zo nodig van een nieuwe processor te voorzien. Alleen een bezoek aan de audioloog/logopediste is hiervoor niet meer voldoende.”

Dit heeft te maken met de DOT (omschrijving van declarabele prestaties): perceptief gehoorverlies. “Deze DOT moet jaarlijks worden vastgesteld en dit kan alleen maar door de kno-arts. Aan deze DOT is de ‘nazorg CI’ gekoppeld. Het UMCU heeft in 2013 een inhaalslag gemaakt en wil vanaf dit  jaar (2014) het bezoek aan de kno-arts koppelen aan de jaarlijkse bezoeken aan audioloog/logopediste, zodat het in één afspraak gevat kan worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het kno-bezoek ook ten laste komen van het eigen risico bij de zorgverzekering."

OPCI houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Publicatiedatum: 09 januari 2014