Is uw mobiele telefoon klaar voor NL-Alert?

De overheid zendt op maandag 4 februari rond 12.00 uur het eerste NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. NL Alert is een toegankelijk waarschuwings- en alarmeringssysteem dat in 2012 landelijk werd ingevoerd. NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis. SIGNAAL heeft zich herhaaldelijk ingezet voor de invoering van NL-Alert. Omdat deze alarmeringsvorm visueel is, is het zeer geschikt voor slechthorenden en doven. Stel uw mobiel in op NL Alert en controleer of het bericht goed aankomt.

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

Controlebericht
In het controlebericht dat op 4 februari wordt verstuurd, zal duidelijk aangegeven zijn dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen. Als u het controlebericht ontvangt, is uw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Zo bent u er zeker van dat u op de hoogte bent als u zich in de directe omgeving van een noodsituatie bevindt. In 2013 zendt de overheid drie controleberichten uit: op 4 februari, 6 mei en 4 november.

Stel uw mobiele telefoon in!
Nederland is het eerste land ter wereld waar dit systeem landelijk wordt ingevoerd. Op dit moment is meer dan de helft van alle mobiele telefoons in staat een NL-Alert bericht te ontvangen. De komende jaren zal dit aantal verder oplopen.
Bijna alle mobiele telefoons zonder internet (2G) kunnen nu al NL-Alert ontvangen. Alle aanbieders van mobiele telefonie in Nederland ondersteunen NL-Alert voor het 2G netwerk. Van de smartphones (3G) die de afgelopen drie jaar op de markt zijn gekomen is gemiddeld 55% van de toestellen technisch geschikt om NL-Alert te ontvangen. Dit percentage neemt volgens de overheid elk jaar toe.

Wie wil weten of zijn mobiel NL-Alert al kan ontvangen, kan dat nagaan op www.nl-alert.nl. Klik op de knop 'NL-Alert instelhulp' en klik op het merk van uw mobiele telefoon.

Publicatiedatum: 25 januari 2013