Invloed uitoefenen op de manier waarop uw UMC met patiënten omgaat?

De acht universitair medische centra’s (UMC’s) van Nederland hebben vanaf september elk een eigen cliëntenraad. Zij zoeken nog cliënten/patiënten die daar zitting in willen nemen. Dat is voor u een kans om invloed uit te oefenen op de manier waarop het academisch ziekenhuis waar u naar toe gaat/ging, omgaat met patiënten. Ook kunt u zo bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor mensen met een hooraandoening ter sprake brengen.

Patiëntenparticipatie speelt de laatste tijd een belangrijke rol in UMC’s. Met de komst van de lokale cliëntenraden willen zij hierop inspelen. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van het UMC en houdt kwaliteitsaspecten in de gaten op het gebied van zorg, onderwijs en welbevinden van de patiënten. Neem contact op met uw UMC indien u meer informatie wilt over de cliëntenraad of wanneer u daar zitting in wilt nemen.

Tot voor kort hadden de acht academische ziekenhuizen één gezamenlijke cliëntenraad. De NVVS was daar ook in vertegenwoordigd. Nu maakt die centrale, landelijke raad plaats voor een eigen cliëntenraad per academisch ziekenhuis. De acht raden zijn weer verenigd in het Platform CRAZ.

Kijk voor meer informatie op www.nfu.nl, de website van de Nederlandse Federatie van UMC's.

Publicatiedatum: 14 augustus 2014