Investeren in welbevinden slechthorende en dove kinderen en jongeren

Onlangs verschenen er diverse onderzoeken rondom het sociaal en psychisch welbevinden van slechthorende en dove kinderen en jongeren. Rode draad in de bevindingen: deze groep ondervindt in sociale relaties vaak problemen door hun hoorbeperking. Het gebrek aan communicatieve vaardigheden speelt hierin een belangrijke rol. Ook hebben zij vaker psychische problemen en ligt het risico om gepest te worden meer op de loer dan bij horende leeftijdsgenoten. Toch tonen deze onderzoeken niet alleen maar de kommer en kwel van slechthorende en dove kinderen en jongeren aan; ze laten ook zien waar de mogelijkheden liggen om het sociaal en psychisch welbevinden van deze groep te vergroten.

Die mogelijkheden om het welbevinden van deze groep te vergroten zijn heel gevarieerd. Van duidelijke verklaringen en uitleg van gedrag van het kind en van anderen (waarom doe je zo, wat wil je bereiken, hoe komt het over etc.), het oefenen van communicatievaardigheden en vergroten van het zelfvertrouwen tot verbetering van het contact met de leraren en het verbeteren van (het aanbod) aan gespecialiseerde GGz-hulpverlening. De onderzoeken bevatten dan ook de nodige handvaten en tips. Ook uit een ervaringssessie die de NVVS en FOSS speciaal rond dit thema organiseerde, zijn bruikbare tips gekomen. De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn bezig met een project rondom het onderwijs voor slechthorende en dove kinderen en kinderen met spraak-taalstoornissen.

In HOREN Magazine leest u meer over het project van de belangenorganisaties en over de onderzoeken van Nina Wolters (Koninklijke Kentalis/Radboud Universiteit/NRF), Maartje Kouwenberg (Universiteit Leiden) en Tiejo van Gent (Koninklijke Kentalis) over het sociaal en psychisch welbevinden dan dove en slechthorende kinderen. Download hier het artikel (alleen voor NVVS-leden, nog geen lid? klik hier).

Publicatiedatum: 13 juni 2013