Internetconsultatie nieuwe beeld- en tekstbemiddelingsdienst

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat een nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst aanwijzen. Deze dienst gaat per 1 oktober 2018 van start. Via een internetconsultatie kunnen mensen reageren op het voornemen tot aanwijzing van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst.

Het Ministerie van EZK heeft vijf jaar geleden KPN Teletolk aangewezen om de bemiddelingsdienst uit te voeren. Sinds 1 oktober 2013 kunnen dove, slechthorende en spraakbeperkte personen met deze dienst bellen en gebeld worden. In dit filmpje kun je zien hoe dat werkt. De aanwijzing van KPN Teletolk loopt tot 1 oktober 2018. Vorig jaar heeft EZK daarom een evaluatieonderzoek laten doen naar KPN Teletolk. 

Platform Doven, Slechthorenden en TOS

Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (waar ook Stichting Hoormij aan deelneemt) heeft de belangenbehartiging voor het onderwerp telecommunicatie neergelegd bij SIGNAAL. SIGNAAL nam deel aan de klankbordgroep van de evaluatie van de bemiddelingsdienst. Staatsecretaris Keijzer van EZK schreef eerder over deze evaluatie: "De evaluatie geeft, naast inzichten in het functioneren van de bemiddelingsdienst, ook een aantal aanbevelingen voor verbeteringen van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst bij een nieuwe aanwijzing." 

Internetconsultatie

EZK heeft nu een voornemen voor een nieuwe aanwijzing gepresenteerd. Via een internetconsultatie kunnen mensen hierop reageren. Namens Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft SIGNAAL de verbeterwensen voor de komende vijf jaar al met EZK besproken. SIGNAAL gaat nu het voornemen en alle documenten goed bestuderen en hierover opnieuw in gesprek met EZK. 

Publicatiedatum: 20 april 2018