Internationale dag voor oor en gehoor

Europese belangenorganisaties voor slechthorenden (EFHOH, waarin de NVVS is vertegenwoordigd), professionals in de hoorhulpmiddelenbranche (AEA) en fabrikanten (EHIMA) vragen vandaag op de internationale dag voor oor en gehoor aandacht voor de gevolgen van gehoorverlies. Ze roepen de Europese Commissie op om wetgeving en initiatieven te ondersteunen om systematische screening van gehoorverlies als een onderdeel van medische check-ups bij 55-plussers in de EU-lidstaten mogelijk te maken.

De dag voor oor en gehoor is een initiatief van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), om meer aandacht te schenken aan preventie en bewustwording van de oorzaken en gevolgen van gehoorverlies. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisaties is het nodig dat de lidstaten plannen ontwikkelen waarin preventie van en omgaan met gehoorverlies zijn opgenomen. Dit omdat inmiddels 16% van de Europese bevolking (80 miljoen mensen) gehoorverlies heeft. Bij ten minste 30 miljoen gaat het om mensen waarbij het nog niet is ontdekt.

Risico’s
Behalve met communicatieproblemen, uitdagingen op het gebied van werk en een sociaal isolement, wordt gehoorverlies ook vaak in verband gebracht met een aantal andere aandoeningen. Bijvoorbeeld met obesitas, diabetes, dementie en depressie*. Door de verbanden van gehoorverlies met deze ziektes, is geïntegreerde zorg nodig. In dit licht bezien roepen de EFHOH, AEA en EHIMA de Europese Commissie op om wetgeving en initiatieven te ondersteunen om systematische screening van gehoorverlies als een onderdeel van medische check-ups bij 55-plussers in de EU-lidstaten mogelijk te maken. Ook vragen ze de Commissie om aan te geven welke vooruitgang is geboekt om geïntegreerde hoorzorg op EU-niveau mee te nemen in beleidsplannen rondom bijvoorbeeld actief en gezond ouder worden. Initiatieven op dit gebied passen ook bij de UN Conventie over de rechten van mensen met een handicap.

De organisaties benadrukken dat niets doen aan preventie van gehoorverlies en aan hoorzorg tot stijgende kosten zal leiden. Vooral vanwege de toename van het aantal ouderen in de lidstaten (vergrijzing). Inzet van de Europese Commissie voor de 80 miljoen Europeanen met gehoorverlies is volgens de organisaties dan ook niet teveel gevraagd.

*
- Vrouwen met een BMI van meer dan 40 hebben 25% meer kans op hoorproblemen, blijkt uit onderzoek van Curhan e.a. uit 2013.
- Diabetici hebben twee keer zo veel kans op gehoorverlies, volgens onderzoek van Bainbridge e.a. uit 2008.
- De kans op het ontwikkelen van dementie neemt toe met de zwaarte van het gehoorverlies, volgens een studie van Lin e.a. uit 2011.
- Het risico voor slechthorenden op het ontwikkelen van depressieve verschijnselen wordt met 50% verminderd als ze hoortoestellen dragen, volgens de SHARE-studie uit 2011.


Publicatiedatum: 03 maart 2014