Interactief voorlezen met handige boekenlegger

De FODOK, Kentalis, NSDSK en Pento hebben gezamenlijk een leuke flyer/boekenlegger ontwikkeld over interactief voorlezen met dove en slechthorende kinderen. Met interactief voorlezen beleef je samen met je kind het verhaal en laat je eigenlijk de letterlijke tekst van het verhaal los.

De flyer toont de verschillende stappen van interactief voorlezen en biedt links naar filmpjes, waarin het interactief voorlezen wordt gedemonstreerd. Zo zie je hoeveel mogelijkheden er zijn om met je kind interactief voor te lezen en hoe jij en je kind daarvan kunnen genieten! Interactief voorlezen is een leuke activiteit voor ouder en kind en stimuleert ook nog eens de ontwikkeling van een kind. Een mooie combinatie!! 

Nieuwsgierig geworden? Download dan de flyer.

De FODOK is de landelijke belangenorganisatie van ouders van dove kinderen - met of zonder CI www.fodok.nl.
Kentalis, NSDSK en Pento bieden o.a. vroegbehandeling aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.


Publicatiedatum: 10 juli 2017