Informatiedag SH en TOS niet meer weg te denken

De jaarlijkse Informatiedag SH en TOS, voor ouders, jongeren en kinderen, is op zaterdag 7 november weer een groot succes geweest. Dit keer is de organisatie voor het eerst in handen van Stichting Hoormij, daar waar de voorgaande bijeenkomsten door de FOSS (nu samen met NVVS en SH-Jong een federatie in Stichting Hoormij)  zijn georganiseerd. De dag wordt als vanouds in de school Auris Fortaal te Utrecht gehouden en trok ook dit keer weer veel deelnemers. Diverse professionals uit de sector waren ook aanwezig. In een informele sfeer is veel informatie aangeboden en hebben de deelnemers met elkaar kunnen spreken.

De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt met een eigen programma. Voor slechthorende kinderen en voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is het erg leuk om een dag met elkaar op te trekken. Zeker als je op het gewoon onderwijs zit waar geen andere kinderen zitten met jouw beperking.

Prof. Dr. Carolien Rieffe is als bijzonder hoogleraar "Sociale en Emotionele Ontwikkeling bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen" verbonden aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden en tevens verbonden aan de NSDSK. In haar lezing “Emoties móét je leren” ging zij in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS en van dove en slechthorende kinderen. Iedereen is wel eens verdrietig, boos, of juist blij. Hoe je omgaat met emoties is heel belangrijk in sociaal contact. Hoe laat je zien dat je iets niet leuk vindt? Hoe reageer je als je een spel wint? Wat doe je als je jaloers bent? Kinderen leren hun emoties te herkennen, te begrijpen en leren hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Dit gebeurt onder invloed van ouders en docenten, maar ook vrienden spelen een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Wat gebeurt er als je minder begrijpt van de communicatie om je heen? Of als de toegang tot deze communicatie bemoeilijkt wordt? Kinderen met een auditieve beperking of met TOS kunnen hun gedachten en gevoelens moeilijker onder woorden brengen, en/of hebben moeite anderen te begrijpen. Hierdoor is het leren over je eigen en andermans gevoelens moeilijker. Zie ook www.kindenemotie.nl

Een van de workshops op de dag ging over de opvoeding van slechthorende kinderen. Trudy van Rijn en Erik Dinkgreve zijn beide ouders met ervaring en gingen graag met de aanwezigen in discussie. Dat gebeurde onder andere door enkele stellingen, zoals:
-Een slechthorend kind is beter af op speciaal onderwijs
-Elke slechthorende moet gebarentaal leren.
-Als ouder moet je je kind zo lang mogelijk thuis houden en beschermen.
-Audiciens moeten meer rekening houden met het feit dat het om kinderen gaat, door bijvoorbeeld waterdichte apparaten e.d. voor te schrijven.

Andere workshops gingen bijvoorbeeld over het bevorderen van de communicatie met je kind, over ervaringen van jongeren en over participatie op de werkvloer. Een breed scala aan onderwerpen met voor ieder wat wils.

De volgende Informatiedag SH en TOS staat gepland voor 5 november 2016. Nu al meer weten over deze onderwerpen? Check de thema's Slechthorendheid en TOS op onze website! 

Publicatiedatum: 11 november 2015