Ieder kind wil erbij horen; ook slechthorende en dove kinderen!

Kinderen met een hooraandoening in het reguliere onderwijs hebben het sociaal vaak moeilijk en krijgen daardoor, vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten, psychische en sociale problemen. Diverse onderzoeken tonen dit aan, maar wat zijn de ‘tips & trucs’ voor een slechthorend of doof kind om ervoor te zorgen dat hij of zij er ook bij hoort? Die willen wij in een gezamenlijk project met FOSS, FODOK en SH-Jong achterhalen, zodat kinderen zelf praktische handvatten krijgen hoe zij lekker in hun vel kunnen komen te zitten. Maar wij kunnen het project pas starten als al het geld binnen is en daarom hebben we uw steun nodig om de laatste euro’s bijeen te brengen.

 “Mama, ben ik slecht?” “Huh! Hoe kom je daar nu bij?” Nou, ik ben toch slechthorend!” “Ja, jouw oren kunnen niet alles horen, maar jij bent helemaal goed zoals je bent!” “Maar mama, waarom schelden kinderen mij dan uit voor stommerd en gaan ze liever met iemand anders spelen?”

“Als er vroeger in de klas werd gelachen en ik vroeg mijn buurjongen waarom, dan zei hij: ‘oh, om niets bijzonders’ en draaide zich weer om.  Nu zie ik dat ik toen veel meer voor mezelf had moeten opkomen.  Ik heb spijt dat ik dat niet heb gedaan. Ik heb sociale contacten gemist.“

Elk kind wil ‘gewoon’ zijn en wil bij een groep horen. Sociaal contact en sociale acceptatie zijn basisbehoeften van de mens en zeker van opgroeiende kinderen. Goed communiceren is een voorwaarde hiervoor. Maar wat als door een hooraandoening communiceren lastig is? Wat als jij een hoorbeperking hebt en niet (alles) goed kan verstaan? Het gevolg is dan vaak irritatie, sociale uitsluiting of soms zelfs slachtoffer worden van pestgedrag. Slechthorende en dove kinderen in het reguliere onderwijs voelen zich dan ook vaker dan hun goedhorende leeftijdgenoten onzeker, eenzaam en kunnen hierdoor psychische problemen krijgen. Problemen die invloed kunnen hebben op de rest van hun leven. Bovendien beseffen deze kinderen lang niet altijd dat hun sociale uitsluiting het gevolg is van hun beperking (en niet vanwege hun persoon) en dat zij niet de enige zijn die hiermee te maken hebben.

Als kind zelf de regie in handen krijgen
Veel onderzoeken tonen de problemen aan. Maar hoe zorg je dat het niet zo ver komt? En hoe ga je er mee om als je als kind met dit probleem wordt geconfronteerd? Wat kan je als kind zelf doen? Wat werkt nu juist goed en wat werkt averechts in het aangaan en onderhouden van sociale contacten als je niet alles goed hoort?

Wij willen tips & trucs verzamelen door ervaringssessies verspreid over het land te organiseren. Alle ervaringskennis die we tijdens die sessies boven tafel krijgen, willen wij in een toegankelijke vorm via diverse media (denk aan social media, informatie op internet en/of via een folder) bij de slechthorende en dove kinderen brengen, zodat zij de tips & trucs kunnen gebruiken. Bovendien moeten kinderen ervaringen kunnen (blijven) toevoegen. Door elkaar te ontmoeten bouwen ze kennis en begrip op! Zo zorgen wij ervoor dat deze kinderen zelf handvatten krijgen om te leren hoe ‘mee te doen’. Zodat ook zij straks voluit kunnen zeggen: ‘Yes, ik hoor er ook bij!”

Helpt u ons met een donatie of het aandragen van een sponsor?
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en de Cornelia Stichting hebben al een flinke donatie toegezegd om dit project te realiseren. Voorwaarde is wel dat we zelf ook geld inbrengen. Wij missen nog € 4.750,- om de begroting rond te krijgen. Wilt u ons helpen door een donatie te doen? Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Want vele kleine bedragen maken samen het verschil. Of wellicht weet u een sponsor die ons wil helpen deze laatste euro’s bijeen te brengen.

Voor het doneren kunt u terecht op https://www.justgiving.nl/nl/events/771-nvvs-erbij-horen.
Organisaties die interesse hebben om te sponsoren, kunnen contact opnemen met projectmanager Angélique van Lynden via a.vanlynden@nvvs.nl.

Publicatiedatum: 22 juli 2014