Hoorzorgwinkels onder druk; NVVS blijft aandacht vragen voor kwaliteit

De Nederlandse hoorzorgwinkels luidden gisteren in het Financieel Dagblad de noodklok over het zware weer waar zij in verkeren. Diverse audicienbedrijven hebben al medewerkers moeten ontslaan en het artikel spreekt van ‘miljoenenverliezen’. Door het nieuwe verstrekkings- en vergoedingssysteem dat op 1 januari 2013 is ingegaan, staan de bedrijven flink onder druk van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. De NVVS is ook bezorgd om de situatie, met name wat betreft de kwaliteit van de complexe hoorzorg.

Met de intrede van het nieuwe verstrekkings- en vergoedingssysteem, de functiegerichte aanspraak, zijn de hoortoestelprijzen voor de slechthorende flink gedaald. “De eigen bijdrage bedraagt nu 25%. Dat betekent voor veel slechthorenden dat men (soms fors) minder hoeft te betalen voor een hoortoestel”, zegt Joop Beelen, NVVS-directeur. “Daarmee zijn de financiële drempels voor de aanschaf van een hoortoestel flink verlaagd en dat juichen we toe.”
Maar de NVVS onderkent dat het nieuwe systeem negatieve gevolgen heeft voor de audicienbedrijven. Joop Beelen: “De marges voor audicienbedrijven zijn een stuk kleiner geworden door inkoopkracht van de verzekeraars en onderlinge concurrentie. Dat is een behoorlijk contrast met de jaren voor het systeem van functiegerichte aanspraak. Toen leken de bomen soms tot de hemel te groeien.”

Slechthorende centraal
De NVVS vindt, als belangenorganisatie van slechthorenden, dat ook nu de slechthorende centraal moet blijven staan. De lagere marges van audicienbedrijven mogen niet leiden tot kwaliteitsverlies. “Uit onze onderzoeken blijkt dat de meeste mensen die een hoortoestel aanschaffen echter tevreden zijn, zowel over de kwaliteit van de audicien als over het hoortoestel. Wel merken wij dat mensen met een bijzondere situatie nog niet altijd de goede hoorzorg ontvangen. Ook mensen met een complex gehoorverlies moeten goed geholpen worden.” Het onder druk zetten van audiciens door verzekeraars mag er niet toe leiden dat kennis over complexe hoorzorg verloren gaat.

Kwaliteit
Evenmin keurt NVVS het goed als audiciens proberen de omzetderving op de slechthorenden te verhalen door hen te laten betalen voor ‘upgrades’ en/of dure nazorgpakketten. De NVVS blijft intensief invloed uitoefenen op de werkwijze binnen het nieuwe systeem, zodat er ondanks krimpende budgetten voldoende kwaliteit geboden blijft worden. Joop Beelen: “Bovendien dringen we er bij zorgverzekeraars op aan dat kwaliteit centraal blijft staan en dat er niet nog meer bezuinigingen worden doorgevoerd in de tarieven die audicienbedrijven bij de zorgverzekeraars in rekening kunnen brengen.”  

Lees hier een artikel van de NOS naar aanleiding van de publicatie in het FD.

Publicatiedatum: 13 mei 2014