HoorSpel: nieuw interactief en muzikaal hoortrainingsprogramma van Kentalis

Dansen, gebaren en zingen. Wie in aanraking komt met HoorSpel, een door Kentalis ontwikkeld hoortrainingsprogramma, is enthousiast. “Het maakt het gehoor trainen zoveel leuker.” HoorSpel is namelijk niet alleen een uniek en nieuw programma om het gehoor te trainen van kinderen in de (ontwikkelings)leeftijd van 2,5 tot 8 jaar. Het is ook een leuke interactieve methode die door professionals, zoals logopedisten en leerkrachten, én ouders gebruikt kan worden.

Professionals kunnen met HoorSpel op een onderbouwde, interactieve manier het gehoor trainen van de kinderen die slechthorend zijn, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Dit kan in een groep of individueel, bijvoorbeeld op school of bij de ouders thuis. Ook kan HoorSpel worden ingezet bij kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek als onderdeel van een specifieke taalontwikkelingsstoornis. Ouders kunnen thuis de liedjes met hun kind oefenen.

Stimuleren

Op Kentalis Signis, een school voor kinderen met een auditieve beperking (cluster 2) in Amsterdam, wordt al jarenlang groepsgewijs hoortraining gegeven. De afgelopen tien jaar is dit verzorgd door logopedisten binnen de school. De kinderen krijgen wekelijks training om ervoor te zorgen dat het restgehoor optimaal benut wordt., waarbij muziek, spel en beweging een grote rol speelt.In HoorSpel zijn de ontwikkelde inzichten, materialen en werkwijzen gebundeld in een compleet lesprogramma voor het stimuleren van de hoorontwikkeling van dove en slechthorende kinderen.

Enthousiast

HoorSpel valt in de smaak: bij kinderen, ouders en professionals. Dat bleek toen vlak voor het einde van het afgelopen schooljaar de leerlingen van Signis tijdens het eindfeest een paar liedjes van HoorSpel presenteerden voor hun ouders. Ingeborg Snel, logopedist en één van de ontwikkelaars: “De kinderen zijn tijdens de les erg enthousiast en gemotiveerd. Dat bleek ook bij het eindfeest. De voorpret om op het podium te mogen staan maakte al veel los. En ook op het podium: ze dansten en gebaarden, en zongen uit volle borst. Het maakt het gehoor trainen zoveel leuker; voor mij als professional, maar ook zeker voor de kinderen. HoorSpel maakt kinderen actief en gericht op geluid, waardoor mogelijkheden om bijvoorbeeld gesproken taal beter te kunnen verstaan kan worden vergroot.”

Ouders kunnen de cd voor 10 euro bestellen via de webshop van Kentalis. Het iBoek is gratis te downloaden via de Apple iBookstore. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.


Publicatiedatum: 19 september 2016