Hoormij∙NVVS reageert op wanhoopsactie Sven van der Woude

Sven van der Woude (45) heeft autisme en een ernstige vorm van oorsuizen. Het is een combinatie die zijn leven al jaren ondragelijk maakt. Zo erg dat hij heeft besloten niet meer te willen leven. In zijn strijd om een oplossing heeft hij zich vastgeketend aan een hek tegenover het huis van de algemeen directeur van het UWV. Voor de uitzending van Hart van Nederland op 5 december 2020 waarin de situatie van Sven belicht werd, is ook Hoormij∙NVVS om een reactie gevraagd. Wil Verschoor, directeur van Hoormij∙NVVS leeft mee met Sven én benadrukt dat het een uitzondering betreft. Ruim 1 miljoen mensen hebben last van tinnitus en het merendeel vindt een manier om ermee te leven.

Wat als het geluid dat je constant hoort niet meer weg gaat? Je na een verwijzing via de huisarts bij de KNO-arts hoort dat er geen behandeling voor bestaat? Gevoelens van machteloosheid kunnen de overhand nemen. Leven met oorsuizen kan een strijd zijn. Met jezelf voor acceptatie. Met mensen in je omgeving die niet echt begrijpen wat je meemaakt. Hoormij.NVVS is zich bewust van de weg die mensen met tinnitus afleggen en biedt handvatten in dit proces. Van de eerste klachten tot er succesvol mee omgaan. Want dát kan.

(H)erkenning voor de patiënt

Vraag een gemiddelde huisarts, KNO-arts, audicien of audiologisch centrum of hij de patiënt centraal zet en je krijgt een volmondig ‘ja’. Toch blijft patiëntgerichtheid of ‘de klant centraal’ een belangrijk onderwerp in de zorg om tinnitus. Het is niet altijd de ervaring van patiënten. Als je eenmaal zelf de symptomen herkent en het geluid niet meer weg gaat, wil je weten wat er aan de hand is en hoe die klachten zo snel mogelijk te verhelpen zijn. Wat is de oorzaak? En maak me beter! De reactie hierop is nog vaak: Leer er maar mee leven. Maar hoe dan? Op deze illustratie van de weg die je aflegt kun je zien welke stappen je kunt zetten, welke handvatten er zijn en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van behandeling.

Leg uit wat je hoort

Begrip uit je omgeving is belangrijk. Hoe leg je uit aan anderen hoe belastend het is? Maak bijvoorbeeld gebruik van de geluidsfile ‘Tinnitus geen gehoor’. Hierop staan ruim 150 tinnitusgeluiden.

Medische informatie

De Patiëntentool biedt informatie over de kno-richtlijn tinnitus in voor leken duidelijke taal. Ook voor huisartsen, waar de meeste mensen met tinnitus het eerst terechtkomen, heeft Hoormij∙NVVS een leidraad ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden. Op zoek naar een een hulpverlener? Bekijk het overzicht hulpverleners tinnitus.

Hart van Nederland

> Het fragment over de situatie van Sven in Hart van Nederland en de reactie van 

Hoormij∙NVVS is vanaf 8.40 min te zien.Publicatiedatum: 07 december 2020