Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0

Er is lang over gepraat en onderhandeld, maar per 1 januari 2019 gaat het dan toch gebeuren: protocol hoorhulpmiddelen 2.0 wordt ingevoerd. Wat houdt het in en wat gaan we ervan merken?

Tekst: Angélique van Lynden

Even het geheugen opfrissen. In 2013 werd een nieuwe wetgeving ingevoerd waarin staat dat als jij een gehoorverlies hebt van minimaal 35 dB aan één of beide oren, je recht hebt op de hoorhulpmiddelen waarmee jij goed kan functioneren. Om deze wet te kunnen uitvoeren hebben verzekeraars een protocol opgesteld. Op dit protocol kwam veel kritiek. Verzekeraars, audiciens, audiologen en cliëntenverenigingen hebben toen gezamenlijk een verbeterde versie opgesteld en getest. Wat bleek: protocol hoorhulpmiddelen 2.0 leidt tot betere hoorzorg. Maar is ook duurder. En als het om kosten gaat, wordt het moeilijk. Ongeveer twee jaar is er gepraat over hoe we de invoering kunnen financieren.

Voordelen

Eén van de verbeteringen van dit nieuwe protocol, is dat de audicien niet alleen onderzoekt of je een hoortoestel nodig hebt, maar meteen bekijkt of je met andere hoorhulpmiddelen (erbij) beter geholpen kunt worden. Ook de criteria om voor een aanvullend hoorhulpmiddel in aanmerking te komen, zijn vereenvoudigd en uniform geworden. Bovendien is bij de intake meer aandacht voor jouw specifieke behoeften en wensen. Er is een computerprogramma ontwikkeld, getest en bijgesteld die de audicien ondersteunt bij het bepalen van jouw zorgvraag en bij het selecteren van een hoorhulpmiddel. Door gegevens anoniem te verzamelen, kan wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar verdere verbeteringen van de hoorzorg. Ten slotte krijgt de audicien meer vrijheid om af te wijken van de categorie waarin jij op basis van de intake in eerste instantie bent ingedeeld. De audicien kan namelijk goede redenen hebben om in jouw belang voor een andere hooroplossing te kiezen. 

Toeslag per hoortoestel

Het nieuwe protocol kost waarschijnlijk extra, omdat een lichte verschuiving naar de hogere categorieën hoortoestellen te verwachten is. Ook moet het computerprogramma worden omgezet naar een landelijk portaal waarmee alle audiciens kunnen werken. Ook zitten er licentiekosten aan de vragenlijst die wordt gebruikt om jouw zorgvraag goed in kaart te brengen. Om deze kosten te dragen, geldt voor elk hoortoestel een toeslag van twee euro. Voor overige hoorhulpmiddelen geldt die toeslag niet. Bij het ministerie van Volksgezondheid is gecheckt of zo’n toeslag is toegestaan. Dit mag alleen als het onder verzekerde zorg valt. Dat wil zeggen dat die twee euro bij kinderen 100% en bij volwassenen vanaf 18 jaar 75% door de verzekeraar worden vergoed. Al met al komt het er op neer dat je als hoortoesteldrager van 18 jaar of ouder € 0,50 per hoortoestel meebetaalt voor het invoeren van het protocol en dus ook aan het verbeteren van de hoorzorg. 

Oprichting stichting

Voor het innen van de toeslag, het beheren van het geld, het invoeren en het verder ontwikkelen van het protocol is een aparte stichting in het leven geroepen.

Relevante links

Publicatiedatum: 10 december 2018