Hoor Friesland sluit de deuren

Op 15 november 2018 sluit Hoor Friesland de deuren. Reden hiervoor is dat ze er in de afgelopen jaren niet in zijn geslaagd om voldoende fondsen te genereren om de basisorganisatie van de stichting, tot nu toe gefinancierd door Provincie Friesland, te kunnen continueren. Er is ook goed nieuws. Stichting FRIDO (Friese Doven) gaat wel door.

De provincie voorziet voor zichzelf geen rol meer in het sociaal domein en de Friese gemeenten hebben onvoldoende middelen en zijn met name gericht op organisaties die zij kunnen inzetten voor hulp aan individuele burgers. Hoor Friesland is als belangenbehartiger meer gericht op het collectief. In de loop van dit jaar is er geen verandering gekomen in dit perspectief. We hebben rond de zomer nog een laatste poging gewaagd, zowel bij de Provincie Friesland als bij de Friese gemeenten. Helaas zonder resultaat.

Activiteiten

We hebben getracht een aantal van onze activiteiten onder te brengen bij andere instellingen. Dit is maar zeer ten dele gelukt. Veel activiteiten vinden geen doorgang, zoals de belangenbehartiging. De sluiting van Hoor Friesland betekent tegelijk dat de afdeling Friesland van de NVVS/Stichting Hoormij wordt opgeheven. Voor vragen over slechthorendheid en aandoeningen die hiermee te maken hebben kun je terecht bij het landelijk bureau van de Stichting Hoormij. Op de website www.hoorfriesland.nl vind je nog wel informatie over slechthorendheid.

Afscheid na een geweldig jaar

Toch zijn we heel blij dat we met zo’n geweldig jaar afscheid kunnen nemen. Het jaar 2018 was voor ons echt een hoogtepunt, met ongelofelijk veel activiteiten. Dankzij Hoor Friesland en alle vrijwilligers is Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ook voor doven en slechthorenden een groot feest geweest.

Een groot woord van dank

Directeur Jeroen Dijkstra: "We zijn sowieso heel trots op wat we in de afgelopen 16 jaar hebben bereikt. Ik denk echt dat we het verschil hebben gemaakt in het leven van veel slechthorende en dove mensen in onze provincie. En dat we veel mensen in hun kracht hebben gezet. Dat hebben we gedaan met de medewerkers van het bureau, alle vrijwilligers en het bestuur. Een groot woord van dank voor al hun inzet. Daarnaast willen we ook onze financiers bedanken voor de jarenlange steun, in het bijzonder de Provincie Friesland en onze donateurs. En verder willen we alle organisaties en personen bedanken waar in de afgelopen jaren mee is samengewerkt. Samen hebben we veel voor elkaar gekregen."

FRIDO gaat door

En er is ook positief nieuws: Stichting FRIDO (Friese Doven) gaat door met haar activiteiten. Informatie over FRIDO vind je hier.

Afscheidsreceptie Hoor Friesland

Om het afscheid van Hoor Friesland te markeren en vooral de doorstart van Frido te vieren, is er op zaterdag 24 november 2018 tussen 16.00 en 18.00 uur een receptie bij Hoor Friesland in Leeuwarden. Je bent van harte uitgenodigd!


Publicatiedatum: 14 november 2018