Hoor Friesland neemt initiatief voor lesboek aankomende zorgprofessionals

In het kader van het project ‘Oog en oor voor ouderen in zorginstellingen’ is uniek lesmateriaal ontwikkeld voor (aankomende) professionals in de zorg.

Het project is een initiatief van Hoor Friesland, het voormalige Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden. In Hoor Friesland werken de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) en Frido (Friese Doven) samen. Er wordt in dit project intensief samengewerkt met OTwee, Friesland College, ZuidOostZorg, Meriant en Palet.

Lesmateriaal
In het afgelopen jaar heeft Hoor Friesland – samen met Stichting OTwee en het Friesland College - gewerkt aan prachtig lesmateriaal voor MBO Verpleging & Verzorging. Hoor Friesland merkte dat het bij huidige en aankomende professionals in de zorg vaak schort aan kennis op het gebied van oog- en oorproblemen. Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het project ‘Oog en oor voor ouderen in zorginstellingen’. Op woensdag 28 maart werden de eerste exemplaren van het lesboek en de bijbehorende kennisbundel door auteurs Rini van Dam en Marije van der Wal overhandigd aan Tineke Schokker-Strampel, gedeputeerde van de Provincie Friesland.

Nieuwe locatie
Hoor Friesland is verhuisd naar een nieuwe locatie. Het kantoor is nu gevestigd in het pand van het Pento Audiologisch Centrum Friesland. Het nieuwe kantoor werd feestelijk geopend na de boekpresentatie.

 

Publicatiedatum: 10 april 2012