Hoor Friesland helpt slechthorenden veilig deelnemen aan het verkeer

In de provincie Friesland zijn ongeveer 60.000 slechthorenden. Daarnaast zijn er zo’n 200 personen die doof zijn. Mensen die doof of slechthorend zijn, hebben bij verkeersdeelname te maken met voor hen specifieke problemen en lopen meer risico op verkeersongevallen. Om deze groep extra weerbaar te maken en zelfstandigheid binnen deze groep te bevorderen heeft Hoor Friesland samen met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en de Fietsersbond voor de groep doven en slechthorenden een speciale cursus opgezet en uitgevoerd. Deze succesvolle pilot krijgt nu mogelijk een vervolg.

Bij deze pilot, die door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) is gefinancierd, gaat het om drie doelgroepen:
  • Volwassen fietsers met een gehoorbeperking;
  • Kinderen met een gehoorbeperking;
  • Rijbewijsbezitters met een gehoorbeperking                                                                                                                                        
Ervaringen
De hoofddoelstelling van dit project is te bevorderen dat mensen met gehoorproblemen veilig (kunnen) deelnemen aan het verkeer. Hierdoor wordt de zelfstandigheid van deze doelgroep ook bevorderd. Een bijkomende doelstelling is het delen van de ervaringen uit het project met anderen zoals rijinstructeurs, fietsdocenten en ouders.

Behoefte
De pilot is inmiddels afgerond en uit de evaluatie is gebleken dat de training echt in een behoefte voorziet. "We zullen derhalve met de provincie in gesprek over een mogelijk vervolg", geeft Albertsje Spliethoff van Hoor Friesland aan. Heeft u interesse in een dergelijke cursus? Neem dan contact op met Hoor Friesland.

In Hoor Friesland werken NVVS en Friese Doven samen.
Publicatiedatum: 10 december 2014