Hoe zit het met uw zorgverzekering in 2015?

Patiëntenfederatie NPCF, waar de NVVS bij aangesloten is, is een bewustwordingscampagne begonnen rondom zorgverzekeringen. Veel mensen kijken vooral naar de hoogte van de premie en vertrouwen er blindelings op dat die verzekering een goede dekking geeft tegen medische kosten. Dat blijkt in de praktijk echter nog wel eens anders uit te pakken. En er gaat ook veel veranderen in de keuzevrijheid bij de verschillende polissen. Daarom is het belangrijk om, ook al is het nog zulke ingewikkelde materie, wel goed te kijken naar wat uw polis nou daadwerkelijk vergoed. Ook als het gaat om vergoeding van hoorzorg.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met de audicien, kno-arts of het ziekenhuis van uw keuze? Wordt eventuele niet-gecontracteerde zorg wel, deels of niet vergoed? Moet u van uw verzekeraar als u ingedeeld wordt in categorie 4 of 5 altijd langs een AC? Uit hoeveel merken mag u van uw zorgverzekeraar minimaal kiezen? Hoe gaat uw zorgverzekeraar om met bijbetaling voor een hoortoestel in een hogere categorie dan waar u bent ingedeeld? Welke nazorg is al ingekocht via uw audicien en hoeft u niet meer apart voor te betalen? Wat zijn de regels ten aanzien van overige hoorhulpmiddelen?
Wat wordt er vergoed vanuit aanvullende verzekeringen als het gaat om hoorhulpmiddelen? Vergoedt uw verzekeraar de contributie van uw NVVS-lidmaatschap? Dit zijn vragen die bepalend kunnen zijn bij het kiezen van een zorgverzekeraar.

Vrije keuze wordt beperkt
De premies voor 2015 die bekend zijn geworden, lijken een steeds grotere kloof te scheppen tussen vrije keuze voor zorgverlener (restitutiepolis) en alleen gecontracteerde zorgverleners (naturapolis). Aan het zelf kunnen kiezen naar welke audicien of kno-arts u wilt, hangt vaak een prijskaartje. Kijk daarom niet alleen naar welke polis het goedkoopst is, maar ook of het aansluit bij uw wensen en situatie.

Kijk voor meer informatie over vergoedingen van hoorhulpmiddelen op onze website Hoorwijzer.nl. Algemene tips van de NPCF bij het kiezen van een zorgverzekering vindt u op http://zorgverzekering.npcf.nl.

Publicatiedatum: 18 november 2014