Hoe toegankelijk is uw vereniging of club?

Sporten in teamverband is vaak lastig voor wie minder hoort. Zeker als er geen ringleiding is in de sporthal. Een middagje gezellig knutselen in een rumoerige zaal? Ook niet zo prettig, vooral niet als je hyperacusis hebt. Willen aanmelden voor een activiteit maar de baliemedewerker niet kunnen verstaan of te horen krijgen dat je maar even moet bellen voor meer informatie? Voor veel slechthorenden herkenbaar. Wie minder hoort, wil ook graag meedoen bij een club of vereniging! De NVVS is dan ook enthousiast over het thema van de 15e Week van de Toegankelijkheid: ‘Welkom bij de club’.

De Week van de Toegankelijkheid is van 6 t/m 11 oktober 2014 en staat in het teken van een toegankelijk verenigingsleven. De komende tijd vinden al diverse regionale netwerkbijeenkomsten plaats over dit thema. Ook zijn er ‘schouwlijsten’ opgesteld om de toegankelijkheid van verenigingen en clubs te kunnen onderzoeken.

Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar organiseert ook passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Een toegankelijke vereniging zorgt ook voor toegankelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom.

Voorkomen en oplossen
In de Week van de Toegankelijkheid draait het om het voorkomen en oplossen van belemmeringen binnen verenigingen. U als slechthorende kunt daar een bijdrage aan leveren. Met uiteindelijk doel dat:
•    iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan verenigingen,
•    verenigingen fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking,
•    verenigingen mensen met een beperking verwelkomen, net als mensen zonder beperking,
•    verenigingsinformatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking,
•    mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen binnen verenigingen,
•    mensen met een beperking vrij zijn om te kiezen voor een vereniging.

Regionale netwerkbijeenkomsten
In de periode augustus-oktober wordt een aantal netwerkbijeenkomsten rond het thema ‘Welkom bij de club!’ georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten bespreken verenigingen, mensen met een beperking, beleidsmakers en belangenbehartigers hoe verenigingen hun toegankelijkheid kunnen vergroten. De volgende bijeenkomsten staan al op het programma:
•  28 augustus: woonzorgcentrum de Havezate Zwolle, 19.00-22.00 uur
•  7 oktober: Den Haag (exacte locatie nog niet bekend), 18.30-21.30 uur
•  8 oktober: gemeentehuis Bussum, 19.00-22.00 uur
Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier op www.weekvandetoegankelijkheid.nl.

De schouwlijsten zijn ook te vinden op de website. Meer informatie over activiteiten rondom de Week van de Toegankelijkheid of zelf een activiteit aanmelden? Neem dan contact op met de organisatie via info@weekvandetoegankelijkheid.nl of 030 720 00 00.  

De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van Ieder(in), Oogvereniging en het Revalidatiefonds.

Publicatiedatum: 04 augustus 2014