Hoe kunnen slechthorenden en doven 112 bereiken?

Signaal zet voor u de mogelijkheden op een rij hoe u als slechthorende of dove burger het alarmnummer 112 kunt bereiken.

Slechthorenden en doven kunnen op de volgende manieren het alarmnummer 112 bereiken:
1. Analoge teksttelefoon :
Bel 0800-8112 en bereik zo de alarmcentrale met de vaste analoge teksttelefoon. Weinig slechthorenden en doven zijn nog in het bezit van een analoge teksttelefoon. Deze analoge vorm van telefonie zal verdwijnen in de toekomst.
2. Sms'en vanaf een mobiele telefoon :
De Rijksoverheid beloofde eerst dat slechthorenden en doven vanaf 1 juli 2012, daarna vanaf eind juli 2012, met de mobiele telefoon 112 zouden kunnen bereiken per sms. Dat is helaas nog steeds niet geregeld. Zodra dit mogelijk is, zal Signaal hierover berichten op de website. Er is een proefperiode voor sms geweest, maar daaruit is op het moment van dit schrijven nog geen nieuws bekend. Er is dus nog geen indicatie wanneer 112 per sms mogelijk is.
Als eenmaal de sms-mogelijkheid operationeel is, zult u zich met uw mobiele telefoon moeten registreren voor het alarmnummer 112. Pas na registratie kunt u -in geval van nood- gebruik maken van de sms-mogelijkheid naar 112. Zo registreert u zich: Sms het woord 'aanmelden' naar 112. Daarna krijgt u een sms met instructies. (Dit is op dit moment nog niet mogelijk!) Als u een nieuw mobiel nummer gaat gebruiken, dient u zich opnieuw te registreren.
De meldkamer behandelt een sms met dezelfde prioriteit als een telefoongesprek. U dient wel rekening te houden met de mogelijkheid van vertraging: het kan soms langer duren voor een sms aankomt. De Rijksoverheid adviseert daarom het volgende: "Probeer daarom ook altijd 112 op een andere manier te bereiken totdat u een ontvangstbevestiging van uw sms hebt ontvangen." Signaal beschouwt sms onder meer daarom slechts als een backup-systeem voor de bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden. De echte oplossing blijft tekst- en beeldtelefonie, ofwel Total Conversation, met 112.
3. Tekst- en beeldtelefoneren vanaf een mobiele telefoon :
Met mobiele telefoons teksttelefoneren met de meldkamer van 112 (zoals tot 1 mei 2012 mogelijk was) kan nog steeds niet. Zodra het ministerie van V&J dit geregeld heeft, leest u dat op de Signaal-website. Beeldtelefoneren met 112 is ook nog niet mogelijk.
4.  Signcall :
Via Signcall kun je 112 met tekst naar bemiddelingsdienst Teleplus bellen via de webbrowser, een PC-client. of met de app voor een Android telefoon kan ook alleen met tekst naar 112 (en teleplus) gebeld worden. Signaal komt binnenkort met een testverslag over Signcall via webclient, PC-client en Android. Wanneer het verslag gereed is, wordt het op de Signaal-website geplaatst.
5. Andere mogelijkheden :
Er is geen mogelijkheid om met 112 te mailen, faxen, chatten, of twitteren. Wel kunt u -indien u dat wenst- net zoals goedhorenden spraaktelefoneren met 112. U belt dan 112, en u spreekt zo duidelijk mogelijk uw boodschap in: waar bent u + wat is er aan de hand. Vermeld dat u slechthorend of doof bent, en vraag hen om uw boodschap te bevestigen per sms.

Meer informatie over tekst- en beeldtelefoneren met 112 vindt u op de website van het Europese project REACH112, waarin Nederland ook participeerde. Het KLPD maakte al enkele jaren gebruik van mobiele teksttelefonie en concludeerde dat dit een goede manier was. Signaal wil zo snel mogelijk Total Conversation voor de bereikbaarheid met 112.  Zo is er immers een snelle dialoog mogelijk tussen de burger in nood en de meldkamer.

Wat moet u melden?
Wees zo volledig mogelijk, meld vooral:
- Waar bent u? Dit is essentieel voor het bieden van hulp.
- Wat is er aan de hand?
- Welke hulp hebt u nodig: brandweer, politie, ambulance?
- Wie bent u?

Standpunt Signaal over de bereikbaarheid van 112
Het KLPD heeft aan het Europese project Reach112 meegedaan. Daar is aangetoond dat teksttelefonie (Real Time Text) in Nederland goed heeft gewerkt en ook de buitenlandse resultaten van dit Europese project hebben aangetoond dat Total Conversation dé manier is om 112 te bereiken met tekst- en beeldtelefonie. Total Conversation is namelijk de enige echt gelijkwaardige oplossing om 112 mobiel te bereiken. Sms'en met 112 is volgens Signaal slechts een back-up-mogelijkheid: goed als er tenminste iets zou komen, want al ruim 3 maanden kunnen slechthorenden en doven het alarmnummer 112 op geen enkele mogelijke manier mobiel bereiken.

Het is onbegrijpelijk dat er na drie maanden mobiele onbereikbaarheid van het alarmnummer 112 nog steeds niet eens een backup-mogelijkheid (sms) gelanceerd is. Publieke deadlines van 1 juli en eind juli 2012 zijn steeds overschreden. Op dit moment is er zelfs geen datum gecommuniceerd waarop sms voor slechthorenden en doven beschikbaar zal zijn.
Signaal stelt vast dat slechthorenden en doven in de kou blijven staan en dat voor deze bevolkingsgroep blijkbaar niet 'elke seconde telt'. De overheid is verantwoordelijk voor het bieden van gelijkwaardige bereikbaarheid met het alarmnummer. De technische mogelijkheden waren er, en zijn er nog steeds. Het is uiterst teleurstellend dat de overheid niet zorgt dat deze mogelijkheden beschikbaar zijn voor slechthorenden en doven.

Voor- en nadelen van sms met 112 :
+ er komt 'een' mogelijkheid: beter iets dan niets
- sms is een onbetrouwbare techniek: voor horende mensen is sms ook niet gelanceerd, omdat sms'en soms later aankomen (zie ook NL Alert)
- heen-en-weer sms'en kost extra tijd. Door het ontbreken van rechtstreekse gelijktijdige communicatie bij sms, is de hulpvraag langere tijd onduidelijk en blijven de eerste instructies langer uit. Total Conversation (praten, gebaren, Real Time Text) is veel sneller, er is immers echte dialoog mogelijk.
- Sms'en is onzeker: slechthorenden en doven weten niet of hun sms aangekomen is, of het gelezen is, of er nog een antwoord onderweg is, of hun boodschap begrepen is, etc.
- Het gebruik van sms vergt registratie: Het KLPD regelde dat doven en slechthorenden zich eerst moeten registreren, voordat ze gebruik kunnen maken van de sms-mogelijkheid. Signaal betreurt dit. Ook bij spraaktelefonie is misbruik mogelijk, en bovendien is de veiligheid van dove en slechthorende burgers van groter belang dan de kans op misbruik. De realiteit zal zijn dat een aantal doven en slechthorenden in noodsituatie zich nog niet geregistreerd hebben, en dat alsnog moeten doen. Daarmee gaat kostbare tijd verloren.
- Doordat sms geen rechtstreekse communicatie geeft, is het moeilijker voor de meldkamer om een duidelijke beeld van de hulpvraag te krijgen. Ze zullen daarom vaker moeten besluiten om zowel brandweer, politie als ambulance te moeten sturen om hulp te bieden.
 
Signaal is een samenwerkingsverband van diverse belangenorganisaties voor slechthorenden en doven (waaronder de NVVS).
 

Publicatiedatum: 10 december 2012