Hoe is het om slechthorend of doof te zijn op school?

Steeds meer slechthorende en dove kinderen gaan naar gewone scholen. Daar zitten ze dus tussen de horende kinderen. Volgens deskundigen zou het goed zijn als meer kinderen gebarentaal leren. Dat is belangrijk omdat horende en dove of slechthorende kinderen dan beter met elkaar in contact kunnen komen. Het Jeugdjournaal besteedde er aandacht aan.

In Nederland zijn er ongeveer 5000 dove en slechthorende kinderen. Sommigen horen helemaal niks, anderen kunnen een beetje horen. Ze maken allemaal gebruik van gebarentaal. 

Max van 10 is doof en zit op een gewone school. Op de school van Max wordt al veel rekening gehouden met slechthorende kinderen. In ongeveer de helft van de klassen is een gebarentolk in de klas. Sommige klasgenoten kunnen ook al een beetje gebarentaal. Hij hoopt dat nog meer kinderen gebarentaal leren, zodat ze elkaar makkelijker begrijpen. Bekijk hier het item op Jeugdjournaal over Max.
Publicatiedatum: 30 maart 2018