Het laatste nieuws over veranderingen in hoortoestelvergoedingen

Zoals de NVVS al eerder berichtte, gaat er in 2013 veel veranderen op het gebied van vergoedingen voor hoorhulpmiddelen, onder andere door invoering van een eigen bijdrage voor hoortoestellen en functiegerichte aanspraak. Inmiddels hebben de verzekeraars hun polissen voor 2013 bekend gemaakt en krijgt ook het protocol voor functiegerichte aanspraak meer vorm.

De keuzemogelijkheden veranderen. De eigen bijdrage gaat veranderen. En: uw zorgverzekeraar gaat meer invloed krijgen. Dat wordt nu al zichtbaar: er tekenen zich behoorlijke verschillen af. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan de moeite waard zijn. Nog lang niet alle zorgverzekeraars hebben echter openheid van zaken gegeven over de audiciens met wie ze afspraken gaan maken. Ook zijn diverse onderdelen van de nieuwe regeling nog niet uitgekristalliseerd. De NVVS zal de informatie hierover regelmatig updaten wanneer er meer nieuws is.

U kunt op de volgende plaatsen terecht voor meer informatie:
- Op www.hoorwijzer.nl vindt u een overzicht van antwoorden op enkele prangende vragen die hoortoesteldragers hebben over hun situatie in 2013.
- Op www.hoorwijzer.nl treft u een overzicht van wat zorgverzekeraars u bieden  in hun aanvullende polissen. Soms wordt de eigen bijdrage van 25% volledig vergoed.
- In het decembernummer van HOREN staat een uitgebreid artikel over de stand van zaken en de aankomende veranderingen. Leden van de NVVS kunnen dit downloaden via www.nvvs.nl/horenmagazine en door dan te klikken op editie december 2012.

Steun ons
De NVVS zet zich er voor in om u van de juiste, actuele informatie te voorzien omtrent de ontwikkelingen in het vergoedingenstelsel voor hoorhulpmiddelen. Ook verwijzen veel andere organisaties voor deze informatie door naar ons. Wij doen onze uiterste best om alle vragen te beantwoorden en de informatie op onze sites zo up to date mogelijk te houden. We volgen de ontwikkelingen op de voet en proberen zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van slechthorenden en mensen met een hoorprobleem. Wilt u ons steunen in ons werk? Word dan lid van de NVVS (klik hier voor meer informatie) of steun ons met een (eenmalige) gift via Rabobank-bankrekening 3262 73948 t.n.v. NVVS te Houten. Bij voorbaat dank.

Publicatiedatum: 04 december 2012