Help mee de nieuwe regeling tolkvoorziening te monitoren en deel uw ervaringen

Vanaf 1 januari 2015 is de tolkvoorziening voor de leefuren overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook de Participatiewet is toen van kracht geworden. Daarbij kunnen tolken ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar werk. De belangenorganisaties en beroepsverenigingen monitoren deze nieuwe regeling.

Als u als tolkgebruiker geen tolk heeft kunnen krijgen, dan vragen we u om dit te melden via een vragenlijst https://nl.surveymonkey.com/s/monitorregelingtolken2015. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat u geen tolk kunt vinden binnen een straal van 60 km, of dat uw tolkuren op zijn en u geen extra uren meer krijgt. Ook tolken wordt gevraagd deze lijst in te vullen als zij een opdracht niet (kunnen) aannemen door de nieuwe regeling.

We hebben deze meldingen nodig om te kunnen kijken hoe de veranderingen in de praktijk werken. Met de meldingen kunnen de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken naar de politiek en verbeterpunten bespreken. De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld.

De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen. Vervolgens wordt de vraag gesteld of u tolk of tolkgebruiker bent.
Daarna is er voor beide groepen een eigen vragenlijst. Het is de bedoeling dat voor ieder knelpunt een nieuwe melding wordt gemaakt. Dus als u meerdere keren geen tolk hebt kunnen krijgen, dan dient u dat iedere keer weer opnieuw te melden.

Publicatiedatum: 31 augustus 2015