Helft van de muziekspelers voldoet aan EU-norm

Op verzoek van de Nationale Hoorstichting onderzocht de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) welke muziekspelers voldoen aan de Europese veiligheidsvoorschriften die zijn ingesteld om gehoorschade terug te dringen. Van de 31 geteste muziekspelers voldoen 16 aan alle eisen, zo maakte de NVWA deze week bekend.

Veiligheidseisen
Sinds januari 2013 gelden binnen de Europese Unie nieuwe veiligheidsvoorschriften voor muziekspelers (mp3-speler, iPod, smartphone etc.) die na deze datum op de markt zijn gebracht. Deze nieuwe norm stelt dat een muziekspeler met bijbehorende koptelefoon niet meer dan 85 decibel (dB) produceert. Indien niet aan deze grens wordt voldaan moet de muziekspeler de volgende aanvullende bescherming bieden: een voorziening tegen onbedoeld hoog volume; een standaard volume van <85dB; een actieve waarschuwing bij volume >85dB; een maximum van 100 dB en een waarschuwingstekst en symbool op de speler, verpakking of in de handleiding.

Onderzoek NVWA
De NVWA deed vorig jaar onderzoek naar in hoeverre muziekspelers aan de nieuwe EU-norm voldoen. Hieruit bleek dat 80% van de 31 geteste muziekspelers niet volledig voldeed. De Nationale Hoorstichting verzocht de NVWA de productnamen bekend te maken, zodat consumenten een verstandige keuze kunnen maken in de aanschaf van een muziekspeler. Voordat het onderzoek, inclusief productnamen, openbaar kon worden gemaakt, zijn fabrikanten van de onderzochte spelers in de gelegenheid gesteld te reageren op het onderzoek en eventueel aanvullende informatie aan te dragen. Naar aanleiding hiervan zijn de resultaten bijgesteld en voldoet nu 50% aan de EU-norm. Deze tabel geeft een overzicht hoe de door de NVWA onderzochte muziekspelers op de EU-norm scoorden. Lees hier de complete factsheet.

Eigen maatregelen
Dat muziekspelers vanaf 2013 aan strengere veiligheidseisen dienen te voldoen, is een belangrijke stap vooruit in de preventie van gehoorschade. Naast de veiligheidseisen blijft het belangrijk ook zelf maatregelen te nemen, veel spelers zijn voor 2013 op de markt gebracht en/of voldoen niet volledig aan de EU-norm. De Hoorstichting adviseert om altijd de volumebegrenzer in te stellen. Een volume boven de 85 dB kan namelijk schadelijk zijn voor het gehoor. Op www.mp3check.nl kunnen mensen snel en eenvoudig testen hoe veilig zij naar hun muziekspeler luisteren.

Publicatiedatum: 06 november 2014