Hans Anders durft! En Schoonenberg Hoorcomfort biedt ook 100% vergoeding voor kinderen

Stichting Hoormij daagt audiciens en verzekeraars uit: zorg dat kinderen nu al 100% vergoeding voor hun hoortoestel krijgen en wacht niet tot die maatregel per 1 januari 2016 wettelijk in werking treedt. De meeste audicienketens willen in overleg met ons opties bespreken, maar Hans Anders kwam als eerste direct met een aanbod. En kort daarop laat ook Schoonenberg Hoorcomfort weten dat ze nu al 100%  vergoeding aan kinderen zullen bieden. Chapeau voor Hans Anders en Schoonenberg Hoorcomfort. Er is goede hoop dat de andere ketens volgen, maar wat gaan de zorgverzekeraars doen? Vanuit hun hoek blijft het angstvallig stil.

Audicienbedrijven reageren met belangstelling op de brandbrief die Stichting Hoormij, namens de gezamenlijke belangenverenigingen van doven, slechthorenden en TOS, stuurden. Hans Anders komt meteen met een concrete maatregel: zij zullen dit jaar geen eigen bijdrage in rekening brengen bij kinderen, ongeacht bij welke verzekeraar de klant verzekerd is. Dat wordt verrekend via een korting op de factuur, zodat het niet nodig is om bijvoorbeeld de proeftijd kunstmatig uit te smeren over de rest van het jaar. De korting is alleen van toepassing bij die zorgverzekeraars die geen gehoor geven aan het verzoek om na 1 juli 2015 geen eigen bijdrage meer in rekening te brengen voor deze doelgroep. Hans Anders steekt de nek uit en wacht niet af of zorgverzekeraars de kosten voor hun rekening willen nemen.

Ook Schoonenberg Hoorcomfort komt met aanbod
Inmiddels heeft ook Schoonenberg Hoorcomfort laten weten dat zij de eigen bijdrage gaan vergoeden daar waar verzekeraars het niet oppakken. Schoonenberg heeft speciaal opgerichte expertisecentra waar kinderen terecht kunnen en ziet deze overgangsregeling als een mooie aansluiting op hun aanbod aan kinderen.

Hebben ook verzekeraars hart voor kinderen?
Onze brandbrief heeft nog niet geleid tot reacties van verzekeraars: kijken ze de kat uit de boom? Wij gaan nog extra aan die boom schudden. Dus de uitdaging blijft wat ons betreft staan! Welke andere audicienbedrijven durven ook? En laten de zorgverzekeraars ook zien dat ze hart hebben voor slechthorende kinderen door mee te werken aan 100% vergoeding in 2015? Een fifty/fifty-regeling?

Publicatiedatum: 02 juli 2015