jongeren, slechthorend, werk

Grow2WorK nieuwe naam project Arbeid

De gezamenlijke belangenorganisaties voor slechthorenden en doven zijn bezig met een project voor jongeren die slechthorend of doof zijn of ernstige spraak-taalproblemen hebben. Het doel is de kansen om aan (betaald) werk te komen te vergroten. Het project heeft een nieuwe naam: Grow2worK.

Projectleiders Inge Doorn (FODOK en SOAP!) en Roos Wattel (SBNDJ JongerenCommissie)organiseerden begin december een prijsvraag waarin ze vroegen een leuke naam voor het project Arbeid te verzinnen. ,,De inzendingen hebben zeker als inspiratie gediend”, vertelt Inge Doorn. ,,Maar we zochten echt naar een naam die op alle doelgroepen van toepassing is, dus niet per se iets met oor of horen. Daarom hebben we uiteindelijk zelf de naam Grow2WorK bedacht.”
Deze naam staat voor ´samen groeien richting werk´. Inge: ,,We vonden het ook belangrijk dat de naam niet de suggestie wekt dat wij een re-integratiebedrijf zijn.  Dat zijn we namelijk niet, we zullen niet gaan bemiddelen tussen de jongeren en werkgevers. Dat moest ook in de naam tot uiting komen.”

Ontplooien
Groei staat voor ontwikkeling, empowerment en je talenten ontplooien. Het doel is tenslotte dat de jongeren (mede) door het inzetten van buddy´s sterker in hun schoenen zullen staan op de arbeidsmarkt. De komende maanden zal Grow2worK verder groeien in haar opzet. Inge: ,,We gaan goed nadenken over welke kaders we stellen; wat doen we wel en wat niet? En hoe kunnen we onze achterban het beste van dienst zijn? In het kader daarvan zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een website. Als die gereed is,  kan het project Grow2worK echt gaan beginnen.”
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Inge Doorn. Dit kan telefonisch (030-2900360) of per mail: arbeid@fodok.nl.


 

Publicatiedatum: 05 maart 2012