Grote impact bij verwaarlozen (ouderdoms)slechthorendheid

In Nederland zijn momenteel 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder die onvoldoende spraak in rumoer kunnen verstaan. Opvallend is dat men gemiddeld 7 tot 10 jaar wacht met professionele hulp zoeken, en dat terwijl onbehandelde ouderdomsslechthorendheid een groot (negatief) effect kan hebben op de kwaliteit van leven. Het VUmc maakte samen met VeiligheidNL een factsheet over ouderdomsslechthorendheid.

Bij verwaarlozing van slechthorendheid wordt communiceren lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als mogelijk gevolg sociaal isolement en vereenzaming. Uit zeer recent onderzoek is zelfs gebleken dat onbehandelde ouderdomsslechthorendheid wordt geassocieerd met een groter risico op het ontwikkelen van dementie (Amieva et al., 2018; Loughrey et al., 2018). 

Feiten ouderdomsslechthorendheid op een rij

De Nationale Hoorstichting (sinds 1 januari 2018 onderdeel van VeiligheidNL) heeft in samenwerking met de afdeling kno, sectie Ear & Hearing van het VUmc, alle recente informatie over ouderdomsslechthorendheid op een rij gezet. Deze factsheet geeft meer inzicht in de Nederlandse cijfers, de mogelijke gevolgen en de behandelingsmogelijkheden. Actie ondernemen is niet moeilijk. Door bijvoorbeeld zelf online een hoortest te doen of langs te gaan bij de audicien. 
Publicatiedatum: 12 maart 2018