Gratis Tinnitus Leidraad voor jouw huisarts

Het aantal mensen met tinnitus (oorsuizen) neemt snel toe. Voor kno-artsen is er inmiddels de tinnitus richtlijn. Daarmee kunnen mensen met tinnitusklachten rekenen op een uniforme aanpak door specialisten. Maar voor huisartsen – waar de meeste mensen met tinnitusklachten het eerst terechtkomen - is die er nog niet. Met de Tinnitus Leidraad voor Huisartsen vult Stichting Hoormij die leemte op. Je kunt hem gratis downloaden en aan je huisarts geven. 

Deze leidraad biedt inzicht in de meest actuele stand van zaken rond tinnitus en geeft de huisarts handvatten voor de best mogelijke behandeling. Dat helpt bij de communicatie met jouw huisarts. 

NHG-standaard 

Tinnitus is een onzichtbare aandoening, die ondraaglijk kan zijn. En die tegelijk voor veel mensen, ook voor medische professionals, nog relatief onbekend is. Op termijn komt er mogelijk een aparte NHG-Standaard Tinnitus. Tot die tijd bevelen wij als Stichting Hoormij graag onze Tinnitus Leidraad voor Huisartsen aan.

Publicatiedatum: 08 februari 2018