GGMD opent onafhankelijk informatie- en adviescentrum OORzaken

Voor onafhankelijke informatie en advies over aanvullende hoorhulpmiddelen kunt u binnenkort terecht bij het centrum OORzaken. Dit is een initiatief van GGMD voor Doven en Slechthorenden. Bij GGMD OORzaken kunnen slechthorenden en (plots)doven zich oriënteren op de veelheid aan hulpmiddelen: van wek- en waarschuwingssystemen tot infrarood, FM- en solo-apparatuur.

Er is een speciale ruimte ingericht waar alles rustig kan worden bekeken en uitgeprobeerd (op afspraak). De GGMD-specialist hulpmiddelen geeft naast advies over aanvullende hoorhulpmiddelen tevens advies over zaken als trainingen, tolken, spraakherkenning en vergoedingen.

Onafhankelijk
GGMD heeft geen commercieel belang bij de verkoop van hoorhulpmiddelen. Bezoekers zijn dan ook verzekerd van een onafhankelijk advies. Voor de verkoop van hulpmiddelen wordt u doorverwezen naar de leverancier. GGMD OORzaken bevindt zich in het pand van de GGMD aan de Büchnerweg 3 in Gouda en is geopend op woensdag en donderdag.

Initiatief
Voorheen konden slechthorenden en (plots)doven bij Oorakel Informatie en Advies terecht voor het uitproberen van aanvullende hoorhulpmiddelen. Deze mogelijkheid biedt Oorakel sinds enige tijd niet meer (wel kunt u er terecht voor advies via de telefoon en e-mail). De NVVS en de Stichting Plotsdoven hebben de GGMD gevraagd een nieuw initiatief op dit gebied op te zetten en zijn dan ook blij dat er met OORzaken weer een mogelijkheid is voor slechthorenden en (plots)doven om hulpmiddelen te kunnen bekijken en uitproberen.

Voor advies over aanvullende hoorhulpmiddelen kunt u terecht op de volgende locaties:
OORzaken van GGMD in Gouda:
tel. 0800 337 46 67 of e-mail oorzaken@ggmd.nl voor het maken van een afspraak
Oorakel Den Haag: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-16.30 bereikbaar via tel. 070-3848308 of e-mail: info@oorakel.nl
AC Leeuwarden: elke dinsdag en donderdag spreekuur technische hulpmiddelen van Pento Hoormiddelen Informatie Centrum (eerst afspraak maken bij AC Friesland: 058-2801586 of acfriesland@pento.nl).
AC Zwolle: elke dinsdag van 9.00-17.00 spreekuur hulpmiddelen van Pento Hulpmiddelen Informatie Centrum (eerst afspraak maken bij AC Zwolle: 038-4255312 (di), andere dagen 038-4218711 of k.vanderhoek@pento.nl).
Gehoor Informatie Centrum Eindhoven: maandag t/m vrijdag van 13.30-17.00 uur bereikbaar via tel. 040-291 18 86 of e-mail: gic@ac-eindhoven.nl


Daarnaast zijn er diverse audiciens die aanvullende hoorhulpmiddelen in hun showrooms tentoonstellen en u hierover kunnen informeren.

Publicatiedatum: 09 oktober 2012