Gezocht: jongeren tussen 12-14 jaar voor leesonderzoek bij TOS en slechthorendheid

Helen Blom doet onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar het leesbegrip van internetteksten bij dove kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor dit onderzoek is zij op zoek naar kinderen tussen de 12 en 14 jaar die slechthorend of doof zijn of een TOS hebben, zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs. 

Wanneer je op school bent, moet je in de klas vaak informatie zoeken op internet. In zo’n internettekst staan meestal links waar je op kan klikken. Zo kun je verder gaan naar andere delen van een tekst. Door die links kan het zijn dat het moeilijker is om de tekst te begrijpen. Wij weten nog heel weinig over hoe dove en slechthorende leerlingen en leerlingen die moeite hebben met taal deze internetteksten lezen en begrijpen. Als hier meer over bekend is, kunnen teksten daarop worden aangepast of kan een andere manier van lezen worden aangeleerd. 

Wil je meedoen? Zo werkt het!

Ben je slechthorend of heb je een TOS en zit jij in het regulier onderwijs? Heb je geen andere problemen met leren of lezen? Dan mag je meedoen aan dit onderzoek! Als het je leuk lijkt om mee te doen en jouw ouders hier toestemming voor geven, kun je mailen h.blom@pwo.ru.nl. Ouders krijgen dan een toestemmingsformulier toegestuurd om in te vullen.

Meedoen kan tot juli 2017. Een onderzoeker van dit project komt dan twee keer thuis of op school. In totaal ben je twee keer maximaal een uur bezig. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. 

Klik hier voor meer informatie
Publicatiedatum: 20 maart 2017