NL-Alert, NVVS, Signaal, Toegankelijk, alarmsysteem

Geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden in 2012!

Het waarschuwings- en alarmeringssysteem NL-Alert wordt in 2012 landelijk ingevoerd. SIGNAAL,  een samenwerkingsverband van diverse belangenorganisaties voor doven en slechthorenden (waaronder de NVVS), heeft in 2011 een lobby opgezet voor de invoering van NL-Alert.  NL-Alert berichten zijn erop gericht om burgers met tekstberichten via de mobiele telefoon te informeren bij een ramp of crisis en is een visuele alarmeringsvorm die zeer geschikt is voor doven en slechthorenden. 

Visuele alarmering
Na de giframp in Moerdijk op 5 januari 2011, heeft Signaal zich hard gemaakt voor geschikte burgeralarmering voor doven en slechthorenden. De huidige alarmering, sirenes en luidsprekers, zijn ongeschikt voor hen, zo bleek uit een enquête van Signaal. De overheid heeft de taak alle burgers te alarmeren, maar deze groep werd niet bereikt! Doven en slechthorenden zijn eerder gebaat bij visuele alarmeringsvormen. NL alert is daarvoor zeer geschikt: het is een uiterst betrouwbare alarmering die via tekstberichten op de mobiele telefoon alle burgers informeert over rampen in de buurt.

Testen
NL-Alert is de afgelopen maanden uitgebreid getest in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Twente en Rotterdam-Rijnmond. Het systeem vormt een waardevolle toevoeging aan de bestaande instrumenten van crisiscommunicatie en zal de komende jaren verder worden ontwikkeld.  NL-Alert zal eerst in de drie genoemde testregio’s worden ingevoerd, omdat zij al bekend zijn met de mogelijkheden en werkwijze van het systeem.

Positieve feedback
Uit een belevingsonderzoek blijkt dat de Nederlandse bevolking positief staat tegenover NL-Alert als nieuw alarmeringsinstrument. Burgers noemen het een groot voordeel dat zij concrete informatie ontvangen waardoor zij beter en sneller kunnen inschatten welk gevaar dreigt. Een NL-Alert bericht komt binnen op de mobiele telefoon en bevat informatie over de aard en de ernst van een calamiteit, de eventuele persoonlijke risico’s en wat men kan doen om zichzelf in veiligheid te brengen. Tevens wordt het middel als passend ervaren in de huidige levensstijl en het daarbij horende mediagebruik. 

Lees meer over NL Alert op de website van Signaal.

Publicatiedatum: 04 januari 2012
nog geen reactiesPlaats reactie