Gehoorverlies, tinnitus en hyperacusis: verborgen gebreken

Vrouwenblad Viva is zich ervan bewust dat veel mensen met een aandoening, beperking of probleem rondlopen, maar dat je dat niet altijd aan de buitenkant kunt zien. In de Viva-rubriek ‘verborgen verbreken’ vertelt NVVS-vrijwilligster Susanne deze week over haar slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus) en overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis).

“Als klein kind kon ik al in elkaar krimpen als iemand op een fluitje blies. lk werd gezien als een afwezig, verlegen meisje; dat dit kwam doordat alle geluiden om me heen me overspoelden, wist niemand”, vertelt Susanne in het artikel. Ze stuitte in haar leven al op veel onbegrip, onder andere op haar werk en in haar sociale leven. Bij de NVVS, waar Susanne vrijwilligerswerk doet, heeft ze contact met lotgenoten en kan ze rekenen op begrip. Een verademing.

Hopelijk helpt dit artikel om aan andere mensen uit te leggen wat de impact van deze hooraandoeningen is. De NVVS is in elk geval blij dat Viva hier aandacht aan besteedt. Susanne, bedankt voor het delen van je verhaal!

Het complete artikel lezen? Ren snel naar de winkel voor Viva 39.

Publicatiedatum: 25 september 2014