Gehoorschade voorkomen op de werkvloer

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer en de mogelijkheden om de risico’s te beperken en gehoorschade te voorkomen.

Werknemers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig in een lawaaiige omgeving. Het geluid van mensen, machines en gereedschappen kan al gauw oplopen tot een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, stellen de samenstellers van de catalogus.

Wat is schadelijk geluid

Een dagdosis van 80 decibel aan geluid wordt ‘schadelijk geluid’ genoemd, zo leggen de auteurs van de arbocatalogus uit. Dagdosis is de hoeveelheid geluid waaraan de werknemer tijdens een achturige werkdag blootstaat. Algemeen wordt aangenomen dat werknemers een geluidsniveau van 80 dB(A) kunnen ondergaan gedurende acht uur zonder schadelijk effect op het gehoor.

Meten en terugdringen geluidsniveau

“Schadelijk geluid kan leiden tot slechthorendheid, oorsuizen, stress en lichamelijke klachten. Het belang van preventie van gehoorschade is daarom groot”, schrijven de samenstellers. In de nieuwe Arbocatalogus geven ze werkgevers en werknemers tips voor het meten en terugdringen van het geluidsniveau. Meten kan op basis van eigen waarnemingen of met behulp van apps op smartphones. Maar voor de verplichte beoordeling van het geluidsniveau zoals vereist door de Arbowet, zijn officiële metingen van vakmensen nodig met gekalibreerde, betrouwbare geluidsmeters.
  

Stappenplan schadelijk geluid voorkomen

De Arbocatalogus is niet samengesteld door de wetgever, maar door vertegenwoordigers van de werknemers. Het is daarom vooral ook een praktisch document met tips voor de toepassing van de regelgeving op de werkvloer. De catalogus bevat onder meer een stappenplan om gehoorschade op de werkvloer te voorkomen. Ook geeft de catalogus informatie over vormen van gehoorbescherming, zoals oordoppen en –proppen, oorkappen en otoplastieken. In een tabel worden aandachtspunten bij de aanschaf en voor- en nadelen van diverse hulpmiddelen geschetst.

Arbocatalogus Schadelijk Geluid

Deze Arbocatalogus is tot stand gebracht door een samenwerkingsverband van Uneto-VNI, NVKL, VIB, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie. De Arbocatalogus schadelijk geluid is gratis te downloaden op www.ii-mensenwerk.nl. Daar staan ook andere onderdelen van de Arbocatalogus en gratis toolboxen, toolboxfilms en hand-outs voor veilig werken.


Bron: Gawalo

Publicatiedatum: 23 mei 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR