Gehoorbescherming zowel op werkvloer als thuis hard nodig

Werknemers moeten niet alleen op het werk, maar ook thuis worden beschermd tegen gehoorschade. Wie zijn werknemers gehoorbescherming geeft, moet het aanmoedigen dat deze mee naar huis wordt genomen. Dat stelt de Amerikaanse audioloog Theresa Y. Schulz in het vakblad Occupational Health & Safety, waar arbo-online.nl melding van maakt.

In huis gaan veel apparaten (zoals de wekker, de telefoon, de föhn, de stofzuiger etc.) gepaard met een flinke hoeveelheid decibellen. En daar waar werknemers op het werk volgens de wet moeten worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van lawaai, nemen ze de herrie thuis voor vanzelfsprekend aan.
Werknemers die besluiten de gehoorbescherming mee naar huis te nemen, moeten niet het gevoel hebben dat ze stelen van de baas, stelt Schulz, maar moeten daartoe juist worden gestimuleerd. Ook gehoorschade die buiten de werkplek wordt opgelopen, kan door verzuim of verminderde inzetbaarheid een grote kostenpost worden voor de werkgever. Het management moet het gebruik van de gehoorbescherming in de vrije tijd daarom actief promoten, aldus Schulz.

Arbo-online meldt verder dat uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat werknemers in Nederland laks omgaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. De uitkomsten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS onderstreept dat. Bijna een kwart van de ondervraagde werknemers werkt soms of zelfs regelmatig in herrie. Van de ondervraagden zegt 40 procent geen bescherming te gebruiken wanneer zij in herrie moeten werken en 18 procent gebruikt soms oordopjes of oorkappen.
Een derde van de werknemers vindt het belangrijker om collega’s, klanten of machines goed te kunnen horen, dan om het eigen gehoor te beschermen tegen lawaai. Verder vindt 31 procent gehoorbescherming ondanks de herrie niet nodig en bijna 8 procent gebruikt het niet om de simpele reden dat zij gehoorbescherming irritant vinden. Ruim 15 procent van de respondenten gebruikt geen gehoorbescherming omdat de werkgever dit niet aanbiedt.

Hoe bescherm jij je gehoor op het werk? En thuis?

NVVS-leden kunnen hier het artikel uit HOREN Magazine lezen over hoe het Zeeuwse bedrijf Yara omgaat met gehoorbescherming op de werkvloer.

Publicatiedatum: 03 juli 2014