Geerte Ramakers onderzoekt in proefschrift onder meer effect van cochleaire implantatie op tinnitus

Het promotieonderzoek van Geerte Ramakers, verbonden aan de Universiteit Utrecht, laat zien dat het merendeel van de patiënten een vermindering van tinnitus ervaart na cochleaire implantatie. Echter, in een minderheid van de patiënten vindt verergering van reeds bestaande tinnitus, of zelfs inductie van nieuwe tinnitus plaats. Verder toont dit proefschrift aan dat de subjectieve gehoor ervaringen van patiënten niet altijd overeen komen met de objectief gemeten gehoorprestaties. Dit proefschrift onderstreept het belang en de noodzaak van het gebruik van vragenlijsten in de evaluatie van cochleaire implantatie.  

Het proefschrift vind je hier.

Bron: Universiteit Utrecht

Publicatiedatum: 25 juli 2018